HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Promena veličine dokumenta ili štampanje na prilagođenoj veličini papira

background image

Promena veličine dokumenta ili štampanje na prilagođenoj veličini papira

Možete da promenite razmeru dokumenta da stane na različitu veličinu papira.

1.

U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).

2.

Otvorite meni Paper Handling (Rukovanje papirom).

3.

U polju Destination Paper Size (Veličina papira na odredištu) izaberite stavku Scale to fit paper
size
(Promeni razmeru dokumenta da stane na veličinu papira), a zatim izaberite veličinu iz
padajuće liste.

4.

Ako želite da koristite samo papir koji je manji od dokumenta, izaberite stavku Scale down only
(Samo smanji razmeru dokumenta).