HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Podržani upravljački programi štampača za operativni sistem Macintosh

background image

Podržani upravljački programi štampača za operativni sistem Macintosh

HP LaserJet program za instaliranje softvera omogućava PostScript

®

Printer Description (PPD)

datoteke, Printer Dialog Extensions (PDE-ove) i HP Printer Utility za korišćenje sa operativnim
sistemima Mac OS X i Macintosh. HP PPD i PDE datoteke za štampanje u kombinaciji s ugrađenim
upravljačkim programima štampača za Apple PostScript omogućavaju sve funkcije štampanja i pristup
specifičnim karakteristikama HP štampača.