HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem Macintosh

background image

Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem

Macintosh

Menjanje postavki svih zadataka za
štampanje do zatvaranja programa

Menjanje podrazumevanih postavki
svih zadataka za štampanje

Menjanje postavki konfiguracije
uređaja

1.

U meniju File (Datoteka), kliknite na
stavku Print (Štampanje).

2.

Promenite željene postavke u
raznim menijima.

1.

U meniju File (Datoteka), kliknite na
stavku Print (Štampanje).

2.

Promenite željene postavke u
raznim menijima.

3.

U meniju Presets (Unapred
podešene vrednosti) kliknite na
stavku Save as (Sačuvaj kao) i
unesite naziv za unapred podešenu
vrednost.

Ove postavke se čuvaju u meniju
Presets (Početne postavke). Da biste
koristili nove postavke, potrebno je da
izaberete sačuvanu opciju za početnu
postavku svaki put kada otvorite program
i štampate.

Mac OS X V10.3 ili Mac OS X V10.4

1.

U meniju Apple kliknite na dugme
System Preferences (Sistemski
izbori), a zatim kliknite na stavku
Print & Fax (Štampač i faks).

2.

Kliknite na stavku Printer Setup
(Podešavanje štampača).

3.

Kliknite na meni Installable
Options
(Instalacione opcije).

Mac OS X V10.5

1.

U meniju Apple kliknite na dugme
System Preferences (Sistemski
izbori), a zatim kliknite na stavku
Print & Fax (Štampač i faks).

2.

Kliknite na stavku Options &
Supplies
(Opcije i potrošni
materijal).

3.

Kliknite na meni Driver (Upravljački
program).

4.

Izaberite upravljački program sa
liste, zatim podesite instalirane
opcije.

SRWW

Softver za Macintosh

57