HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Otvaranje aplikacije HP Printer Utility

background image

Otvaranje aplikacije HP Printer Utility

Mac OS X V10.3 ili Mac OS X V10.4

1.

Otvorite aplikaciju Finder (Pretraživač), kliknite na stavku Applications, kliknite
Utilities (Aplikacije), zatim dvaput kliknite na stavku Printer Setup Utility
(Uslužni program za podešavanje štampača).

2.

Izaberite uređaj koji želite da konfigurišete, zatim kliknite na stavku Utility
(Pomoćni program).

Mac OS X V10.5

1.

U meniju Printer (Štampač) kliknite na stavku Printer Utility.

ili

U meniju Print Queue (Redosled štampanja) kliknite na ikonu Utility (Pomoćni
program).