HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Uklanjanje softvera sa Macintosh operativnih sistema

background image

Uklanjanje softvera sa Macintosh operativnih sistema

Morate da imate prava administratora da biste mogli da uklonite ovaj softver.

Mac OS X V10.3 i V10.4

1.

Idite do sledeće fascikle:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources

2.

Otvorite fasciklu <lang>.lproj, pri čemu <lang> predstavlja dvoslovni kôd jezika.

3.

Izbrišite .GZ datoteku za ovaj proizvod.

4.

Ponovite 2. i 3. korak za sve fascikle s jezicima.

Mac OS X V10.5

1.

Idite do sledeće fascikle:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources

2.

Izbrišite .GZ datoteku za ovaj proizvod.