HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Brisanje uskladištenog zadatka

background image

Brisanje uskladištenog zadatka

NAPOMENA:

Kada pošaljete uskladišten zadatak koji ima isto korisničko ime i ime zadatka kao

prethodni, uređaj će sam dodati broj na kraj imena zadatka. Da biste zamenili prethodni zadatak,
izaberite opciju Zameni postojeću datoteku u upravljačkom programu štampača. Ukoliko zadatak nije
već uskladišten korišćenjem istog korisničkog imena i imena zadatka, a uređaju je potreban dodatan
prostor, uređaj može da izbriše starije uskladištene zadatke počevši od najstarijeg. Iz menija SYSTEM
SETUP (PODEŠAVANJE SISTEMA)
na kontrolnoj tabli uređaja možete da promenite broj zadataka
koji se mogu uskladištiti na uređaju.

Zadatak možete da izbrišete pomoću kontrolne table, ugrađenog Web servera ili programa HP Web
Jetadmin. Da biste izbrisali zadatak pomoću kontrolne table, postupite na sledeći način:

1.

Ako uređaj ima numeričku tastaturi, pritisnite dugme s fasciklom

da biste otvorili meni

RETRIEVE JOB (PRONAĐI ZADATAK).

ili

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

. Pritisnite strelicu nadole da biste označili meni RETRIEVE

JOB (PRONAĐI ZADATAK), a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

2.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili svoje korisničko ime, a zatim pritisnite dugme

OK (U

redu)

.

96

Poglavlje 7 Korišćenje funkcija štampača

SRWW

background image

3.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili ime zadatka, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

4.

Pritisnite strelicu nadole da biste označili opciju DELETE (IZBRIŠI), a zatim pritisnite dugme

OK

(U redu)

.

5.

Ukoliko je za zadatak neophodno upisati PIN, pomoću numeričke tastature ili strelica nagore i
nadole upišite PIN, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

NAPOMENA:

Ukoliko PIN upisujete pomoću strelice nagore ili strelice nadole , nakon svake

cifre pritisnite dugme

OK (U redu)

.

6.

Ako je u pitanju zadatak za koji je potreban PIN kôd, pritisnite dugme

OK (U redu)

kako biste

potvrdili da želite da izbrišete zadatak.

SRWW

Korišćenje mogućnosti skladištenja zadataka

97