HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Omogućavanje i onemogućavanje vremena do mirovanja

background image

Omogućavanje i onemogućavanje vremena do mirovanja

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Otvorite sve sledeće menije. Pritisnite strelicu nadole da biste označili stavku, a zatim dugme

OK (U redu)

da biste je izabrali.

a.

CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA)

b.

RESETS (POČETNE VREDNOSTI)

c.

SLEEP MODE (REŽIM MIROVANJA)

3.

Pritisnite strelicu nagore ili nadole / da biste izabrali postavku ON (UKLJUČENO) ili OFF
(ISKLJUČENO)
, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

4.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.