HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - USB usputno štampanje

background image

USB usputno štampanje

Ovaj proizvod pruža mogućnost USB usputnog štampanja, što znači da možete brzo da štampate
datoteke bez potrebe da ih šaljete sa računara. USB port uređaja sa prednje strane prihvata standardne
USB memorije. Možete da štampate sledeće tipove datoteka:

.PDF

.PCL

.PS

1.

Umetnite USB memoriju u USB port uređaja.

2

1

3

2

1

3

2.

Otvoriće se meni USB MEMORIJA. Pritisnite strelicu nagore ili strelicu nadole da biste označili
naziv fascikle ili ime zadatka i pritisnite dugme

OK (U redu)

.

3.

Pomoću numeričke tastature ili pritiskajući strelicu nagore ili strelicu nadole izaberite željeni
broj primeraka, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

4.

Ukoliko želite da odštampate još datoteka, pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste se vratili u meni

USB MEMORIJA.

5.

Uzmite odštampani zadatak iz izlazne korpe i uklonite USB memoriju.

NAPOMENA:

Nakratko će se pojaviti meni USB MEMORIJA, a zatim će se proizvod vratiti u stanje

Ready (Spreman). Da biste ponovo otvorili meni, otvorite meni RETRIEVE JOB (PRONAĐI
ZADATAK)
, a zatim otvorite meni USB MEMORIJA.

98

Poglavlje 7 Korišćenje funkcija štampača

SRWW

background image

8