HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Funkcije proizvoda

background image

Funkcije proizvoda

Funkcija

Opis

Performanse

Procesor od 540 MHz

Korisnički interfejs

Pomoć na kontrolnoj tabli

Grafički displej u 4 reda sa numeričkom tastaturom. (Tastatura nije dostupna na osnovnom
modelu)

HP Easy Printer Care softver (alatka za pregled stanja i rešavanje problema zasnovana na
Webu)

Upravljački programi štampača za Windows® i Macintosh

Ugrađeni Web server za pristup podršci i naručivanje potrošnog materijala (samo kod modela
koji su povezani unutar interne mreže)

Upravljački program štampača

HP PCL 5 Universal Print Driver za Windows (HP UPD PCL 5)

HP PCL 6

HP Universal Print Driver za Windows sa postscript emulacijom (HP UPD PS)

Rezolucija

FastRes 1200 daje kvalitet štampe u rezoluciji od 1200 tačaka po inču (dpi) za brzo, kvalitetno
štampanje poslovnih tekstova i grafike

ProRes 1200 daje kvalitet štampe u rezoluciji od 1200 dpi za najkvalitetnije štampanje crteža
i grafike

600 dpi daje najbrže štampanje

Funkcije skladištenja

Fontovi, obrasci i makroi

Zadržavanje zadataka

Fontovi

103 interna skalabilna fonta na raspolaganju PCL i 93 za HP UPD postscript emulaciju

U softveru je dostupno 80 ekranskih fontova koji odgovaraju uređajima u formatu TrueType

Pomoću USB porta moguće je dodati nove fontove

Dodatna oprema

HP dodatno ulazno ležište od 500 listova (najviše dva dodatna ležišta)

Povezanost

Hi-Speed Host USB 2.0 priključak

HP Jetdirect ugrađeni server za štampanje potpunih karakteristika (isključivo za modelen, dn
i x) s podrškom za IPv4, IPv6 i IP Security.

USB port na prednjoj strani uređaja za usputno štampanje

HP Web Jetadmin softver

EIO (Enhanced input/output) otvor

Potrošni materijal

Stranica sa stanjem potrošnog materijala sadrži informacije o nivou tonera, broju odštampanih
stranica i proceni postotka preostalog radnog veka.

Informacije o kertridžima za štampanje potražite na lokaciji

www.hp.com/go/

learnaboutsupplies

.

Uređaj pri instalaciji proverava da li je prisustan originalan HP kertridž za štampanje.

Mogućnost naručivanja potrošnog materijala putem Interneta (korišćenjem HP Easy Printer
Care)

6

Poglavlje 1 Osnovno o uređaju

SRWW

background image

Funkcija

Opis

Podržani operativni sistemi

Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i
Windows Vista®

Macintosh OS X V10.3, V10.4, V10.5 i noviji

Novell NetWare

UNIX®

Linux

Bezbednost

Bezbedno brisanje diska

Bezbednosna brava (opciono)

Zadržavanje zadataka

Provera korisničkog PIN koda za sačuvane zadatke

IPsec bezbednost

HP šifrovani EIO čvrsti disk visokih performansi (opciono)

Otvor za integraciju hardvera za instaliranje bezbednosnih uređaja drugih proizvođača (nije
sastavni deo osnovnog modela)

Pristupačnost

Uputstvo za upotrebu na mreži kompatibilno je s tekstualnim čitačima ekrana.

Kertridži za štampanje mogu se instalirati i ukloniti jednom rukom.

Sva vratanca i poklopci mogu da se otvore jednom rukom.

U ležište 1 moguće je umetnuti papir jednom rukom.

SRWW

Funkcije proizvoda

7