HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Karakteristike koje se tiču životne sredine

background image

Karakteristike koje se tiču životne sredine

Dvostrano

Sačuvajte papir primenom dvostranog štampanja kao podrazumevane postavke za štampanje.

Recikliranje

Smanjite količinu otpada tako što ćete koristiti reciklirani papir.

Reciklirajte kertridže za štampanje tako što ćete koristiti uslugu njihovog vraćanja kompaniji
HP.

Ušteda energije

Uštedite energiju tako što ćete aktivirati režim mirovanja na proizvodu.

HP Smart Web štampanje

Koristite funkciju HP Smart Web štampanje da biste izabrali, sačuvali i organizovali tekst i
grafiku sa većeg broja Web stranica i zatim ih uredili i odštampali tačno ono što vidite na ekranu.
Ova funkcija vam daje neophodnu kontrolu kako biste mogli da štampate značajne informacije
istovremeno umanjujući količinu otpada.

Skladište zadataka

Koristite skladište zadataka da biste upravljali zadacima za štampanje. Korišćenjem skladišta
zadataka, vi aktivirate štampanje dok se nalazite na deljenom uređaju, na taj način eliminišući
izgubljene zadatke za štampanje koji će tada biti ponovo odštampani.

SRWW

Karakteristike koje se tiču životne sredine

5