HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Poređenje uređaja

background image

Poređenje uređaja

Štampač HP LaserJet P3015
(osnovni model)

CE525A

2

1

Štampa do 42 stranica u minuti (ppm) na papiru letter formata
40 ppm na papiru veličine A4.

Raspolaže sa 96 megabajta (MB) radne memorije (RAM).
Memorija je proširiva na maksimalno 1 GB.

U ležište 1 staje do 100 listova

U ležište 2 staje do 500 listova

Izlazna korpa sa 250 listova okrenutih nadole

Izlazna korpa sa 50 listova okrenutih nagore

Grafički displej u 4 reda sa kontrolnom tablom

Hi-Speed USB 2.0 priključak

USB port na prednjoj strani uređaja za usputno štampanje

EIO (poboljšani ulazni/izlazni) otvor

Jedan otvor za DIMM memorijski modul

HP LaserJet P3015d štampač

CE526A

2

1

Ima iste karakteristike kao štampač HP LaserJet P3015, uz sledeće
razlike:

Numerička tastatura na kontrolnoj tabli s 10 tastera

Automatsko dvostrano štampanje (dupleks)

Raspolaže sa 128 MB RAM memorije. Memorija je proširiva na
maksimalno 1 GB

Integrisani otvor hardvera za instaliranje bezbednosnih uređaja
drugih proizvođača

Štampač HP LaserJet P3015n

CE527A

2

1

Ima iste karakteristike kao štampač HP LaserJet P3015, uz sledeće
razlike:

Numerička tastatura na kontrolnoj tabli s 10 tastera

Ugrađeno HP Jetdirect umrežavanje

Raspolaže sa 128 MB RAM memorije. Memorija je proširiva na
maksimalno 1 GB

Otvor za integraciju hardvera za instaliranje bezbednosnih
uređaja drugih proizvođača

SRWW

Poređenje uređaja

3

background image

Štampač HP LaserJet P3015dn

CE528A

2

1

Ima iste karakteristike kao štampač HP LaserJet P3015, uz sledeće
razlike:

Numerička tastatura na kontrolnoj tabli s 10 tastera

Automatsko dvostrano štampanje (dupleks)

Ugrađeno HP Jetdirect umrežavanje

Raspolaže sa 128 MB RAM memorije. Memorija je proširiva na
maksimalno 1 GB

Otvor za integraciju hardvera za instaliranje bezbednosnih
uređaja drugih proizvođača

Štampač HP LaserJet P3015x

CE529A

2

1

3

Ima iste karakteristike kao štampač HP LaserJet P3015, uz sledeće
razlike:

Numerička tastatura na kontrolnoj tabli s 10 tastera

Automatsko dvostrano štampanje (dupleks)

Ugrađeno HP Jetdirect umrežavanje

Raspolaže sa 128 MB RAM memorije. Memorija je proširiva na
maksimalno 1 GB

Dodatno ulazno ležište od 500 listova (ležište 3)

Otvor za integraciju hardvera za instaliranje bezbednosnih
uređaja drugih proizvođača

4

Poglavlje 1 Osnovno o uređaju

SRWW