HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Prikaz s prednje strane

background image

Prikaz s prednje strane

2

1

8

9

7

6

5

4

3

2

1

12

10

11

1

Produžetak za gornju izlaznu korpu

2

Gornja izlazna korpa

3

Gornji poklopac (omogućava pristup kaseti s tonerom i nalepnici koja sadrži oznaku modela i serijski broj)

4

Otvor za integraciju hardvera za instaliranje bezbednosnih uređaja drugih proizvođača (nije sastavni deo osnovnog
modela)

5

Displej kontrolne table

6

Dugmad kontrolne table (numerička tastatura s 10 tastera nije dostupna na osnovnom modelu)

7

USB port za usputno štampanje

8

Dugme za uključivanje/isključivanje

9

Opciono ležište 4

10

Opciono ležište 3 (isporučuje se uz model x)

11

Ležište 2

12

Ležište 1 (povucite da biste je otvorili)

8

Poglavlje 1 Osnovno o uređaju

SRWW