HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Štampanje u (standardnu) izlaznu korpu

background image

Štampanje u (standardnu) izlaznu korpu

Gornja izlazna korpa prikuplja papir okrenut nadole, po ispravnom redosledu. Gornju izlaznu korpu treba
koristiti za većinu zadataka za štampanje, uključujući i folije. Da biste koristili gornju izlaznu korpu,
potrebno je da budete sigurni da je zadnja izlazna korpa zatvorena. Kako biste izbegli zaglavljivanje,
ne otvarajte, tj. ne zatvarajte zadnju izlaznu korpu dok uređaj štampa.

1