HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Štampanje u zadnju izlaznu korpu

background image

Štampanje u zadnju izlaznu korpu

Uređaj uvek štampa u zadnju izlaznu korpu ukoliko je ona otvorena. Papir koji je odštampan u ovu korpu
uvek će izlaziti okrenut nagore, i to tako da poslednja stranica bude na vrhu (obrnut redosled).

Štampanje iz ležišta 1 u zadnju izlaznu korpu obezbeđuje putanju koja je najbliža pravolinijskoj.
Otvaranje zadnje izlazne korpe može da poboljša performanse uređaja pri radu sa sledećim vrstama
papira:

Koverte

Nalepnice

Mali papir prilagođene veličine

Dopisnice

Papir teži od 120 g/m

2

(32 lb)

Da biste otvorili zadnju izlaznu korpu, uhvatite ručicu na vrhu korpe. Spustite korpu do ugla od 45° i
izvucite produžetak.

SRWW

Korišćenje opcija za izlaz papira

89

background image

Otvaranje zadnje izlazne korpe onemogućuje rad sa jedinicom za dvostrano štampanje i gornjom
izlaznom korpom. Kako biste izbegli zaglavljivanje, ne otvarajte, tj. ne zatvarajte zadnju izlaznu korpu
dok uređaj štampa.

90

Poglavlje 6 Papir i mediji za štampanje

SRWW

background image

7