HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Korišćenje papira i medija za štampanje

background image

Korišćenje papira i medija za štampanje

Ovaj proizvod podržava veliki broj tipova papira i drugih medija za štampanje u saglasnosti sa
smernicama navedenim u ovom uputstvu za upotrebu. Korišćenje papira i medija za štampanje koji ne
odgovaraju ovim smernicama može dovesti do lošeg kvaliteta štampe, povećanja verovatnoće
zaglavljivanja i preranog mehaničkog trošenja delova proizvoda.

Za najbolje rezultate, koristite samo papir kompanije HP i medije za štampanje namenjene za laserske
štampače ili višekratnu upotrebu. Nemojte da koristite papir ili medije namenjene za inkjet štampače.
Kompanija Hewlett-Packard ne preporučuje upotrebu medija drugih proizvođača jer ne može da
kontroliše njihov kvalitet.

Moguće je da papir ispuni sve smernice u ovom uputstvu za upotrebu, a da ipak ne budete zadovoljni
rezultatima. To može biti rezultat neispravnog rukovanja, neprihvatljive temperature i/ili nivoa vlažnosti
ili drugih promenljivih uslova nad kojima kompanija Hewlett-Packard nema nikakvu kontrolu.

OPREZ:

Upotreba papira ili medija za štampanje koji ne ispunjavaju specifikacije kompanije Hewlett-

Packard može izazvati probleme sa proizvodom koji zahtevaju popravku. Tu popravku ne pokriva
garancija ili sporazum o servisiranju kompanije Hewlett-Packard.

74

Poglavlje 6 Papir i mediji za štampanje

SRWW