HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izvor

background image

Izvor

Da biste štampali prema određenom izvoru, izaberite određeno ležište iz kojeg će uređaj uzimati papir.
Ukoliko izaberete ležište koje je podešeno za rad sa vrstom ili veličinom papira koja ne odgovara vašem
zadatku za štampanje, štampač će od vas zatražiti da u njega pre štampanja postavite papir koji po vrsti
i veličini odgovara vašem zadatku. Kada napunite ležište, uređaj će započeti štampanje.