HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Podešavanje kasete da odgovara postavkama zadatka za štampanje

background image

Podešavanje kasete da odgovara postavkama zadatka za štampanje

1.

U softveru odredite izvorno ležište, veličinu i vrstu papira, a zatim kliknite na dugme Štampaj.

2.

Ako je potrebno konfigurisati ležište, pojaviće se poruka LOAD TRAY XX [TYPE] [SIZE]
(UMETANJE PAPIRA U LEŽIŠTE XX [VRSTA] [VELIČINA])
.

3.

Stavite u ležište izabranu vrstu i veličinu papira, a zatim zatvorite ležište.

4.

Kada se pojavi poruka TRAY <X> SIZE = <Size> (VELIČINA LEŽIŠTA <X> = <Veličina>),
pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste potvrdili izbor veličine.

Da biste precizirali prilagođenu veličinu, najpre pritisnite strelicu nadole kako biste označili
ispravnu mernu jedinicu. Pomoću strelica nagore i nadole

navedite X i Y dimenzije, a potom

pritisnite dugme

OK (U redu)

.

5.

Kada se pojavi poruka TRAY<X> TYPE=<TYPE> (LEŽIŠTE <X> VRSTA=<VRSTA>, pritisnite
dugme

OK (U redu)

da biste potvrdili izbor vrste papira i nastavili sa štampanjem.

SRWW

Podešavanje ležišta

87