HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Podešavanje ležišta prilikom umetanja papira

background image

Podešavanje ležišta prilikom umetanja papira

1.

Umetnite papir u ležište. Ako koristite ležište 2, 3 ili 4, zatvorite ga.

2.

Pojaviće se poruka za podešavanje ležišta.

3.

Pritisnite strelicu nazad da biste prihvatili veličinu i vrstu papira, odnosno pritisnite dugme

OK

(U redu)

da biste izabrali drugu veličinu i vrstu.

4.

Da biste izmenili veličinu ležišta, pritisnite strelicu nadole da biste izabrali odgovarajuću veličinu,
a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

5.

Da biste izmenili vrstu ležišta, pritisnite strelicu nadole da biste izabrali odgovarajuću vrstu, a
zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.