HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Podržane veličine papira i medija za štampanje

background image

Podržane veličine papira i medija za štampanje

NAPOMENA:

Kako biste postigli najbolje rezultate, pre štampanja u upravljačkom programu

štampača izaberite ispravnu veličinu i vrstu papira.

Tabela 6-1

Podržane veličine papira i medija za štampanje

Veličine i dimenzije

Ležište 1

Ležište 2 i opciona
ležišta kapaciteta 500
listova

Jedinica za dvostrano
štampanje

(isključivo modeli d, dn i
x)

Letter

216 x 279 mm

Legal

216 x 356 mm

Executive

184 x 267 mm

Statement

140 x 216 mm

8,5 x 13

216 x 330 mm

3 x 5

76 x 127 mm

4 x 6

102 x 152 mm

5 x 7

127 x 188 mm

5 x 8

127 x 203 mm

A4

210 x 297 mm

A5

148 x 210 mm

A6

105 x 148 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

B6 (JIS)

128 x 182 mm

SRWW

Podržane veličine papira i medija za štampanje

75

background image

Veličine i dimenzije

Ležište 1

Ležište 2 i opciona
ležišta kapaciteta 500
listova

Jedinica za dvostrano
štampanje

(isključivo modeli d, dn i
x)

10 x 15 cm

100 x 150 mm

16K

184 x 260 mm

16K

195 x 270 mm

16K

197 x 273 mm

Double Postcard (JIS)

148 x 200 mm

Custom (Prilagođena)

76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Korisnički definisano

105 x 148 mm do 216 x 356 mm

Custom (Prilagođena)

210 x 280 mm do 216 x 356 mm

Koverat, komercijalni #10

105 x 241 mm

Koverat DL ISO

110 x 220 mm

Koverat C5 ISO

162 x 229 mm

Koverat B5 ISO

176 x 250 mm

Koverat, Monarch #7-3/4

98 x 191 mm

Tabela 6-1

Podržane veličine papira i medija za štampanje (nastavljeno)

76

Poglavlje 6 Papir i mediji za štampanje

SRWW