HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Podržane vrste papira i medija za štampanje

background image

Podržane vrste papira i medija za štampanje

Za potpunu listu specifičnih papira marke HP koje ovaj štampač podržava, posetite stranicu

www.hp.com/support/ljp3010series

.

Vrsta papira (kontrolna tabla)

Vrsta papira (upravljački program
štampača)

Ležište 1

Ležište 2 i
opciona ležišta
kapaciteta 500
listova

Automatsko
dupleks
štampanje

OBIČAN

Običan

LAK 60–74 g/m2

Lak 60-75g

Čvrst

Čvrst

Reciklirani

Reciklirani

SREDNJE TEŽINE 96–110 g/m2

Srednje težine

TEŽAK 111–130 g/m2

Težak

VRLO TEŽAK 131–175 g/m2

Vrlo težak

KARTON

Karton

FOLIJA ZA MONOHROMATSKI
LASER

Folija za monohromatski laser

Nalepnice

Nalepnice

Memorandum

Memorandum

Koverta

Koverta

Odštampani papir

Odštampani papir

Perforirani papir

Perforirani papir

OBOJEN

Obojen

Hrapav

Hrapav

78

Poglavlje 6 Papir i mediji za štampanje

SRWW