HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Umetanje papira u ležište 2 ili u opciono ležište kapaciteta 500 listova

background image

Umetanje papira u ležište 2 ili u opciono ležište kapaciteta 500 listova

OPREZ:

Kako biste izbegli zaglavljivanje papira, ne umećite papir u ležište tokom štampanja.

OPREZ:

Nemojte da sušite papir ventilatorom. To može da dovede do problema pri uvlačenju.

SRWW

Umetanje papira u ležišta

83

background image

SAVET:

Da biste videli animaciju ovog postupka posetite sledeću Web lokaciju:

www.hp.com/go/

ljp3010-load-tray2

.

1.

Izvucite ležište napolje i neznatno ga podignite kako biste ga sasvim izvadili iz uređaja.

1

2.

Stisnite žabicu koja se nalazi na levoj vođici i pomerite bočne vođice do odgovarajuće veličine
papira.

84

Poglavlje 6 Papir i mediji za štampanje

SRWW

background image

3.

Stisnite žabicu koja se nalazi zadnjoj vođici za papir i pomerite je do odgovarajuće veličine papira.

SRWW

Umetanje papira u ležišta

85

background image

4.

Umetnite papir u ležište. Pripazite da sva četiri ugla naslaganog papira budu ravna i da papir ne
pređe indikatore maksimalne visine.

NAPOMENA:

Za informacije o umetanju papira koji je potrebno postaviti u poseban položaj,

pogledajte

Položaj papira prilikom umetanja u ležišta na stranici 81

.

Papir formata A6 nemojte slagati više nego što označava indikator visine dna.

5.

Potpuno vratite ležište u uređaj.

2

1

2

2

86

Poglavlje 6 Papir i mediji za štampanje

SRWW