HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Umetanje u ležište 1

background image

Umetanje u ležište 1

NAPOMENA:

Moguće je da će uređaj štampati manjom brzinom ukoliko se koristi ležište 1.

OPREZ:

Kako biste izbegli zaglavljivanje papira, ne umećite papir u ležište tokom štampanja. Nemojte

da sušite papir ventilatorom. To može da dovede do problema pri uvlačenju.

SRWW

Umetanje papira u ležišta

81

background image

SAVET:

Da biste videli animaciju ovog postupka posetite sledeću Web lokaciju:

www.hp.com/go/

ljp3010-load-tray1

.

1.

Otvorite ležište 1.

2.

Izvucite proširenje ležišta.

82

Poglavlje 6 Papir i mediji za štampanje

SRWW

background image

3.

Umetnite papir u ležište. Pazite da papir stane između jezičaka i da ne pređe indikatore maksimalne
visine.

NAPOMENA:

Za informacije o umetanju papira koji je potrebno postaviti u poseban položaj,

pogledajte

Položaj papira prilikom umetanja u ležišta na stranici 81

.

4.

Podesite bočne vođice tako da ovlaš dodiruju naslagani papir, ali da ga ne savijaju.