HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Naručivanje delova, dodatne opreme i potrošnog materijala

background image

Naručivanje delova, dodatne opreme i potrošnog

materijala

Poručite potrošni materijal i papir

www.hp.com/go/suresupply

Poručite originalni HP delove ili dodatnu opremu

www.hp.com/buy/parts

Naručivanje preko dobavljača usluga ili podrške

Obratite se HP službi za podršku ili ovlašćenom HP servisu.

Naručivanje pomoću HP softvera

Koristite softver HP Easy Printer Care na stranici 110

Korišćenje ugrađenog Web servera na stranici 113

202 Dodatak A Potrošni materijal i dodatna oprema

SRWW