HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Brzina veze i postavke dupleksa

background image

Brzina veze i postavke dupleksa

Brzina veze i režim komunikacije servera za štampanje moraju odgovarati mreži. Za većinu situacija
najbolje je uređaj ostaviti u automatskom režimu rada. Pogrešne promene brzine veze i postavki
dupleksa mogu sprečiti komunikaciju uređaja sa drugim mrežnim uređajima. Ukoliko je neophodno da
izvršite određene promene, koristite kontrolnu tablu uređaja.

NAPOMENA:

Promena ovih podešavanja izaziva isključenje, a zatim ponovno uključenje uređaja.

Promene vršite samo kada je uređaj pasivan.

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Otvorite sve sledeće menije. Pritisnite strelicu nadole da biste označili stavku, a zatim dugme

OK (U redu)

da biste je izabrali.

a.

CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA)

b.

I/O (U/I)

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (UGRAĐENI MENI JETDIRECT)

d.

LINK SPEED (BRZINA VEZE)

SRWW

Mrežna podešavanja

71

background image

3.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili jednu od sledećih opcija.

Postavka

Opis

AUTO (AUTOMATSKO)

Server za štampanje se automatski konfiguriše kako bi se prilagodio najvećoj
dozvoljenoj brzini veze i najboljem režimu komunikacije na mreži.

10T HALF (POLOVINA OD 10T)

10 megabita u sekundi (Mbps), rad u poludupleksu

10T FULL (CEO 10T)

10 Mbps, rad u punom dupleksu

100TX HALF (POLOVINA OD 100TX) 100 Mbps, rad u poludupleksu

100TX FULL (CEO 100TX)

100 Mbps, rad u punom dupleksu

100TX AUTO (AUTOMATSKI 100TX) Ograničava automatsko pregovaranje na maksimalnu brzinu veze od 100 Mbps.

1000TX FULL (CEO 1000TX)

1000 Mbps, rad u punom dupleksu

4.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

. Štampač će se isključiti, a zatim ponovo uključiti.

72

Poglavlje 5 Povezivanje

SRWW

background image

6