HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Onemogućavanje mrežnih protokola (opciono)

background image

Onemogućavanje mrežnih protokola (opciono)

Po fabričkim postavkama, omogućeni su svi mrežni protokoli koje uređaj podržava. Onemogućavanje
protokola koji se ne koriste donosi sledeće prednosti:

Smanjuje mrežni saobraćaj koji uređaj generiše

Sprečava neovlašćene korisnike da koriste uređaj za štampanje

Daje prikaz samo bitnih informacija na stranici sa konfiguracijom

Omogućava da se na kontrolnoj tabli prikažu greške koje zavise od protokola i poruke upozorenja