HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Onemogući IPX/SPX, AppleTalk ili DLC/LLC

background image

Onemogući IPX/SPX, AppleTalk ili DLC/LLC

NAPOMENA:

Nemojte da onemogućujete protokol IPX/SPX na sistemima zasnovanim na

operativnom sistemu Windows koji štampaju koristeći IPX/SPX.

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Otvorite sve sledeće menije. Pritisnite strelicu nadole da biste označili stavku, a zatim dugme

OK (U redu)

da biste je izabrali.

a.

CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA)

b.

I/O (U/I)

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (UGRAĐENI MENI JETDIRECT)

d.

IPX/SPX (IPX/SPX), APPLETALK (APPLETALK) ili DLC/LLC (DLC/LLC)

e.

ENABLE (OMOGUĆI)

f.

OFF (ISKLJUČENO)

3.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

da biste se vratili na status Ready (Spreman).