HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Podržani mrežni protokoli

background image

Podržani mrežni protokoli

Ovaj uređaj podržava TCP/IP mrežni protokol.

Tabela 5-1

Štampanje

Ime usluge

Opis

port9100 (Direct Mode) (Direktni režim)

Usluga štampanja

LPD (Line printer daemon)

Usluga štampanja

Napredni LPD (prilagođeni LPD redovi za čekanje)

Protokoli i programi koji se odnose na usluge postavljanja u
red za čekanje za linijsko štampanje, koji su instaliranu u TCP/
IP sistemima.

FTP

TCP/IP uslužni program za prenos podataka između sistema.

WS Print

Koristite Microsoft Web Services for Devices (WSD) usluge za
štampanje podržane na HP Jetdirect serveru za štampanje.

WS Discovery

Omogućava korišćenje Microsoft WS discovery protokola na
HP Jetdirect serveru za štampanje.

Tabela 5-2

Detekcija mrežnog uređaja

Ime usluge

Opis

SLP (Service Location Protocol)

Protokol za detekciju uređaja, pomaže u pronalaženju i
podešavanju mrežnih uređaja. Uglavnom ga koriste programi
zasnovani na Microsoft sistemu.

Bonjour

Protokol za detekciju uređaja, pomaže u pronalaženju i
podešavanju mrežnih uređaja. Uglavnom ga koriste programi
zasnovani na sistemu Apple Macintosh.

Tabela 5-3

Poruke i upravljanje

Ime usluge

Opis

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Omogućava komunikaciju Web pregledača i ugrađenog Web
servera.

EWS (ugrađeni Web server)

Omogućava vam da upravljate uređajem pomoću Web
pregledača.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

Mrežne aplikacije koriste ovaj protokol za upravljanje
uređajima. Podržani su SNMP v1, SNMP v3 i standardni MIB-
II (Management Information Base) objekti.

SRWW

Mrežna podešavanja

67

background image

Ime usluge

Opis

LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution)

Određuje da li će uređaj odgovarati na LLMNR zahteve preko
IPv4 ili IPv6.

TFTP konfiguracija

Možete koristiti TFTP za preuzimanje konfiguracione datoteke
koja sadrži dodatne parametre za konfigurisanje, poput SNMP
ili nepodrazumevanih postavki, za HP Jetdirect server za
štampanje.

Tabela 5-4

IP adresa

Ime usluge

Opis

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Služi za automatsko dodeljivanje IP adrese. Uređaj podržava
IPv4 i IPv6. DHCP server dodeljuje IP adresu uređaju. U
opštem slučaju, nije neophodno da korisnik bilo šta preduzme
kako bi štampač dobio IP adresu od DHCP servera.

BOOTP (Bootstrap Protocol)

Služi za automatsko dodeljivanje IP adrese. BOOTP server
dodeljuje IP adresu uređaju. Neophodno je da administrator
upiše MAC hardversku adresu uređaja na BOOTP serveru
kako bi uređaj dobio IP adresu od njega.

Auto IP

Služi za automatsko dodeljivanje IP adrese. Ako ne postoje ni
DHCP ni BOOTP server, uređaj koristi ovu uslugu za kreiranje
jedinstvene IP adrese.

Tabela 5-5

Bezbednosne funkcije

Ime usluge

Opis

IPsec/zaštitni zid

Obezbeđuje bezbednost mrežnog sloja na IPv4 i IPv6
mrežama. Zaštitni zid pruža jednostavnu kontrolu nad IP
saobraćajem. IPsec pruža dodatnu zaštitu putem protokola
provere identiteta i šifrovanja.

Kerber

Možete razmeniti lične podatke preko otvorene mreže
dodeljivanjem jedinstvenih ključeva, koji se nazivaju karte,
svakom korisniku koji se prijavi na mrežu. Karta se zatim
ugrađuje u poruke da bi se identifikovao pošiljalac.

SNMP v3

Koristi bezbednosni model koji se zasniva na identitetu
korisnika za SNMP v3, koji obezbeđuje proveru identiteta i
zaštitu podataka putem šifrovanja.

Lista za kontrolu pristupa (ACL)

Određuje pojedinačne glavne računarske sisteme ili mreže
glavnih računarskih sistema, kojima je odobren pristup
HP Jetdirect serveru za štampanje i priloženom mrežnom
uređaju.

SSL/TLS

Možete slati lične dokumente putem Interneta, pri čemu je
zagarantovana privatnost i integritet podataka koji se
razmenjuju između klijenta i serverskih aplikacija.

IPsec konfiguracija paketa

Pruža bezbednost mrežnog sloja putem jednostavne kontrole
IP saobraćaja od uređaja i ka uređaju. Ovaj protokol ima
mogućnost šifrovanja i provere identiteta i dozvoljava
višestruku konfiguraciju.

Tabela 5-3

Poruke i upravljanje (nastavljeno)

68

Poglavlje 5 Povezivanje

SRWW