HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Problemi sa softverom proizvoda

background image

Problemi sa softverom proizvoda

Problem

Rešenje

U fascikli Printer (Štampač) se ne vidi upravljački program
proizvoda

Ponovo instalirajte softver proizvoda.

NAPOMENA:

Zatvorite sve pokrenute aplikacije. Da

biste zatvorili aplikaciju koja ima ikonu u sistemskoj paleti,
desnim tasterom miša kliknite na ikonu, u meniju izaberite
stavku Close (Zatvori) ili Disable (Onemogući).

Pokušajte da priključite USB kabl na neki drugi USB
priključak na računaru.

Poruka o grešci je prikazana u toku instalacije softvera

Ponovo instalirajte softver proizvoda.

NAPOMENA:

Zatvorite sve pokrenute aplikacije. Da

biste zatvorili aplikaciju koja ima ikonu u traci sa
zadacima, desnim tasterom miša kliknite na ikonu, u
meniju izaberite stavku Close (Zatvori) ili Disable
(Onemogući).

Proverite koliko imate slobodnog prostora na jedinici
diska na kojoj instalirate softver proizvoda. Ako je
potrebno, oslobodite što više prostora možete i ponovo
instalirajte softver proizvoda

Ako je potrebno, pokrenite Defragmentator diska i
ponovo instalirajte softver proizvoda.

Proizvod je u režimu Ready (Spreman), ali ne štampa

Odštampajte konfiguracionu stranicu i utvrdite
funkcionalnost proizvoda.

Proverite da li su svi kablovi priključeni i u skladu sa
specifikacijama. To uključuje USB i električne kablove.
Stavite novi kabl.

SRWW

Problemi sa softverom proizvoda 195