HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Problemi u radu sa papirom

background image

Problemi u radu sa papirom

Koristite samo papir koji je u skladu sa odredbama navedenim u dokumentu HP LaserJet Printer Family
Print Media Guide
. Uvek konfigurišite vrstu papira na kontrolnoj tabli tako da odgovara vrsti papira koja
se nalazi u ležištu.