HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Folija ili sjajan papir neće da ulazi u štampač

background image

Folija ili sjajan papir neće da ulazi u štampač

Folija ili sjajan papir neće da ulazi u štampač

Uzrok

Rešenje

Odgovarajuća vrste papira nije izabrana u softveru ili u
upravljačkom programu štampača.

Proverite da je odgovarajuća vrsta papira izabrana u softveru
ili u upravljačkom programu štampača.

Ulazno ležište je prepuno.

Uklonite višak papira iz ulaznog ležišta. Ne smete da
prekoračite oznaku za maksimalnu visinu naslaganog papira
koja se nalazi na ležištu.

Papir u drugom ulaznom ležištu je iste veličine kao folije i
uređaj podešava vrednosti prema drugom ležištu.

Proverite da li je ulazno ležište koje sadrži folije ili sjajni papir
izabrano u softveru ili upravljačkom programu štampača.
Kontrolnu tablu uređaja koristite za konfigurisanje ležišta za
postavljenu vrstu papira.

Ležište u kojem se nalazi folija ili sjajni papir nije ispravno
konfigurisana za tu vrstu.

Proverite da li je ulazno ležište koje sadrži folije ili sjajni papir
izabrano u softveru ili upravljačkom programu štampača.
Kontrolnu tablu uređaja koristite za konfigurisanje ležišta za
postavljenu vrstu papira.

Folija ili sjajni papir možda ne ispunjava podržane specifikacije
za papir.

Koristite samo papir koji ispunjava HP specifikacije za papir za
ovaj uređaj.

U okruženjima velike vlažnosti ležište možda neće uzimati
sjajni papir ili će uzimati nekoliko listova istovremeno.

Izbegavajte štampanje sjajnog papira u uslovima velike
vlažnosti. Pri štampanju sjajnog papira, možete poboljšati
njegovo umetanje ako ga izvadite iz pakovanja i ostavite da
odstoji nekoliko sati pre štampanja. Međutim, ako sjajni papir
ostavite da odstoji u uslovima velike vlage, mogu nastati
plikovi.

SRWW

Problemi u radu sa papirom 181