HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Odštampani papir se uvija ili gužva.

background image

Odštampani papir se uvija ili gužva.

Odštampani papir se uvija ili gužva.

Uzrok

Rešenje

Papir ne zadovoljava specifikacije ovog uređaja.

Koristite samo papir koji ispunjava HP specifikacije za papir za
ovaj uređaj.

Papir je oštećen ili je u lošem stanju.

Izvadite papir iz ulaznog ležišta i postavite papir koji je u
dobrom stanju.

Uređaj funkcioniše u izuzetno vlažnom okruženju.

Utvrdite da li je okruženje uređaja u okviru specifikacija o
vlažnosti prostorije.

Štampate ogromne, dobro ispunjene površine.

Velike, dobro ispunjene površine mogu prouzrokovati dodatno
uvijanje. Pokušajte sa nekim drugim obrascem.

Papir koji se koristi nije ispravno uskladišten i možda je upio
vlagu.

Izvadite papir i zamenite ga papirom iz novog, neotvorenog
pakovanja.

Na papiru su loše isečene ivice.

Uklonite papir, blago ga savijajte u različitim pravcima, rotirajte
ga za 180 stepeni ili ga okrenite na drugu stranu, a zatim ga
ponovo stavite u ležište. Nemojte razlistavati papir. Ako se
problem i dalje javlja, zamenite papir.

Navedena vrsta papira nije konfigurisana za ležište ili nije
izabrana u softveru.

Konfigurišite softver za papir (pogledajte dokumentaciju
softvera). Informacije o konfigurisanju ležišta za papir potražite
u odeljku

Umetanje papira u ležišta na stranici 81

.

Papir je već korišćen štampanje zadatka.

Nemojte ponovo koristiti isti papir.