HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Uređaj povlači papir iz pogrešnog ležišta

background image

Uređaj povlači papir iz pogrešnog ležišta

Uređaj povlači papir iz pogrešnog ležišta

Uzrok

Rešenje

Koristite upravljački program za drugi uređaj.

Koristite upravljački program za ovaj uređaj.

Navedeno ležište je prazno.

Umetnite papir u navedeno ležište.

Veličina papira se ne podešava na ispravan način za ulazno
ležište.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom ili pomoću kontrolne
table odredite veličinu papira za koju je konfigurisano ležište.