HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Uređaj uzima više listova istovremeno

background image

Uređaj uzima više listova istovremeno

Uređaj uzima više listova istovremeno

Uzrok

Rešenje

Ulazno ležište je prepuno. Otvorite ležište i proverite da li se
naslagani papir nalazi ispod oznake za visinu na ležištu.

Uklonite višak papira iz ulaznog ležišta.

Papir za štampanje se sljepljuje.

Uklonite papir, rotirajte ga za 180 stepeni ili ga obrnite, a zatim
ga ponovo stavite u ležište.

NAPOMENA:

Nemojte razlistavati papir. Razlistavanje

papira može dovesti do stvaranja statičkog elektriciteta, pa će
se papir slepiti.

Papir ne zadovoljava specifikacije ovog uređaja.

Koristite samo papir koji ispunjava HP specifikacije za papir za
ovaj uređaj.

Ležišta nisu ispravno podešena.

Proverite da li se vođice za papir podudaraju sa veličinom
papira koji se koristi.