HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Rešavanje opštih problema

background image

Rešavanje opštih problema

Ako se uređaj ne ponaša kao što je predviđeno, pratite korake sa sledeće kontrolne liste, pridržavajući
se datog redosleda. Ako uređaj ne prođe neki od ovih koraka, pratite ponuđene savete za rešavanje
problema. Ako neki od koraka reši problem, ne morate proći kroz ostale korake sa kontrolne liste.