HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Faktori koji utiču na performanse uređaja

background image

Faktori koji utiču na performanse uređaja

Na dužinu štampanja zadatka utiče nekoliko faktora:

Maksimalna brzina uređaja, koja se izražava kao broj stranica u minutu (ppm)

Korišćenje specijalnog papira (kao što su folije, težak papir i papir nestandardne veličine)

Vreme obrađivanja i preuzimanje zadatka

Složenost i veličina slika

Brzina računara koji koristite

USB veza

I/O konfiguracija računara

Količina memorije u uređaju

Mrežni operativni sistem i konfiguracija (ako se koristi)

Proverite koji upravljački program za štampač koristite.

NAPOMENA:

Iako dodatna memorija može ubrzati obradu složenih slika i preuzimanje datoteka od

strane uređaja, maksimalna brzina uređaja (ppm) se ne može povećati.

SRWW

Rešavanje opštih problema 145