HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Rešavanje problema sa kvalitetom štampe

background image

Rešavanje problema sa kvalitetom štampe

Većinu problema sa kvalitetom štampe možete sprečiti tako što ćete se pridržavati sledećih smernica.

Pravilno podesite ležišta za tip papira koji koristite. Pogledajte

Podešavanje ležišta

na stranici 87

.

Koristite papir koji ispunjava HP specifikacije. Pogledajte

Papir i mediji za štampanje

na stranici 73

.

Po potrebi, očistite uređaj. Pogledajte

Očistite putanju papira na stranici 138

.