HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Pravilnik o defektima koji se ponavljaju

background image

Pravilnik o defektima koji se ponavljaju

Ako se defekti na stranici ponavljaju u jednakim intervalima, pomoću ovog pravilnika možete pronaći
uzrok defekta. Postavite vrh pravilnika na prvi defekt. Oznaka koja se pojavi pored sledećeg ponavljanja
defekta označava komponentu koju treba zameniti.

Slika 10-1

Pravilnik o defektima koji se ponavljaju

0 mm

95 mm

79 mm

76 mm

50 mm

43.6 mm

38 mm

Razmak između defekata

Komponente proizvoda koje uzrokuju defekt

38 mm

Kertridž za štampanje

43,6 mm

Mašina štampača

50 mm

Kertridž za štampanje

76 mm

Grejač

79 mm

Grejač

95 mm

Kertridž za štampanje

190 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW