HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Problemi sa kvalitetom štampe koje izaziva okruženje

background image

Problemi sa kvalitetom štampe koje izaziva okruženje

Ako uređaj radi u izuzetno vlažnom ili suvom okruženju, proverite da li okruženje štampača odgovara
specifikacijama. Pogledajte odeljak

Radno okruženje na stranici 218

.