HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Problemi sa kvalitetom štampe koji potiču od papira

background image

Problemi sa kvalitetom štampe koji potiču od papira

Neki problemi sa kvalitetom štampe nastaju usled korišćenja papira koji ne ispunjava specifikacije
kompanije HP.

Površina papira je suviše glatka.

Sadržaj vlage papira je neravnomeran, previsok ili prenizak. Koristite papir iz drugog izvora ili
neotvorenog risa papira.

Neki delovi papira odbijaju toner. Koristite papir iz drugog izvora ili neotvorenog risa papira.

Memorandum koji koristite odštampan je na hrapavom papiru. Koristite glatkiji, kserografski papir.
Ako time uspete da rešite problem, od dobavljača memoranduma tražite da koristi papir koji je u
skladu sa specifikacijama kompanije HP.

Papir je previše hrapav. Koristite glatkiji, kserografski papir.

Papir je suviše težak za izabranu postavku tipa papira, pa toner ne prijanja uz papir.

Detaljne specifikacije papira za sve HP LaserJet uređaje možete naći u dokumentu HP LaserJet Printer
Family Print Media Guide
. Ovaj vodič možete naći na adresi

www.hp.com/support/ljpaperguide

.