HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Problemi sa kvalitetom štampe usled zaglavljivanja

background image

Problemi sa kvalitetom štampe usled zaglavljivanja

Vodite računa da uklonite sav papir sa putanje papira. Pogledajte odeljak

Uklanjanje zaglavljenog papira

na stranici 178

.

Ako je nedavno došlo do zaglavljivanja, odštampajte dve do tri stranice da bi se putanja papira
očistila.

Ako listovi papira ne prolaze kroz grejač i izazivaju defekte na slikama iz sledećih dokumenata,
odštampajte dve do tri stranice da bi se putanja papira očistila. Ako se problem i dalje javlja,
odštampajte i obradite stranicu za čišćenje. Pogledajte odeljak

Očistite putanju papira

na stranici 138

.