HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Rešavanje problema sa performansama

background image

Rešavanje problema sa performansama

Problem

Uzrok

Rešenje

Stranice se štampaju, ali su potpuno
prazne.

Možda dokument sadrži prazne stranice. Proverite da li se na svakoj stranici

dokumenta koji štampate nalazi neki
sadržaj.

Možda je proizvod u kvaru.

Da biste proverili proizvod, odštampajte
konfiguracionu stranicu.

Stranice se veoma sporo štampaju.

Teški papiri mogu da uspore štampanje. Štampajte na drugačijem papiru.

Složene stranice se štampaju sporije.

Pravilan rad mehanizma za topljenje
zahteva sporiju brzinu štampanja kako bi
se postigao najbolji kvalitet štampe.

Stranice se nisu odštampale.

Možda proizvod nepravilno uvlači papir.

Proverite da li je papir pravilno umetnut
u fioku.

Papir se zaglavljuje u uređaju.

Izvadite zaglavljeni medij. Pogledajte

Zaglavljeni papir na stranici 164

.

USB kabl je možda oštećen ili je
nepravilno povezan.

Isključite USB kabl na oba kraja i
ponovo ga uključite.

Pokušajte da odštampate zadatak
koji se ranije ispravno štampao.

Pokušajte sa drugim USB kablom.

Na računaru rade drugi uređaji.

Proizvod možda ne podržava USB
priključak. Ako imate eksternu jedinicu
čvrstog diska ili razvodnu kutiju za
mrežna okruženja koja je povezana na
isti priključak kao i štampač, možda taj
drugi uređaj izaziva smetnje. Da biste
priključili i koristili ovaj proizvod, morate
da prekinete vezu sa drugim uređajem ili
da koristite dva USB priključka na
računaru.

SRWW

Rešavanje problema sa performansama 191