HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Rešavanje problema sa direktnim povezivanjem

background image

Rešavanje problema sa direktnim povezivanjem

Ako ste uređaj direktno povezali na računar, proverite kabl.

Proverite da li je kabl priključen u računar i u uređaj.

Proverite da kabl nije duži od 2 metra. Ako je potrebno, zamenite kabl.

Proverite da li je kabl ispravan tako što ćete ga povezati na drugi uređaj. Ako je potrebno, zamenite
kabl.