HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Rešavanje problema sa mrežom

background image

Rešavanje problema sa mrežom

Proverite navedene stavke da biste utvrdili da li uređaj komunicira sa mrežom. Pre nego što počnete,
odštampajte stranicu sa konfiguracijom. Pogledajte

Štampanje stranica sa informacijama i uputstvima

na stranici 108

.

Problem

Rešenje

Loša fizička veza

Proverite da li je proizvod priključen na ispravni mrežni port korišćenjem kabla
odgovarajuće dužine.

Proverite da li su kablovi dobro pričvršćeni.

Pogledajte vezu sa mrežnim portom na zadnjoj strani uređaja i proverite da li su
uključeni indikatori žute boje za aktivnost i zelene boje za status veze.

Ako problem i dalje postoji, pokušajte sa drugačijim kablom ili portom na čvorištu.

Računar ne uspeva da ostvari
komunikaciju s uređajem.

Pokrenite prozor komandne linije i pošaljite ping uređaju sa računara. Na primer:

ping 192.168.45.39

Proverite da li ping prikazuje RTT vremena, što predstavlja indikaciju da sve
funkcioniše.

Ako ping komanda nije uspela, proverite da li su uključena mrežna čvorišta, zatim
proverite da li su mrežne postavke, uređaj i računar konfigurisani za isto mrežno
okruženje.

Neispravne postavke veze i dupleksa

Kompanija Hewlett-Packard preporučuje da ovu postavku ostavite u automatskom
režimu (podrazumevana postavka). Pogledajte

Brzina veze i postavke dupleksa

na stranici 71

.

Netačna IP adresa uređaja na računaru. Upotrebite ispravnu IP adresu.

Ako je IP adresa ispravna, izbrišite uređaj, a zatim ga ponovo dodajte.

Novi softver na računaru prouzrokovao
je probleme sa kompatibilnošću.

Proverite da li je novi softver ispravno instaliran i da li koristi ispravan upravljački
program za štampač.

Vaš računar ili vaša radna stanica nije
ispravno podešena.

Proverite mrežne upravljačke programe, upravljačke programe štampača i mrežno
preusmeravanje.

Proverite da li je operativni sistem ispravno podešen.

Protokol je onemogućen ili su neke
druge mrežne postavke neispravne.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom da biste proverili status protokola.
Omogućite protokol ukoliko je to potrebno.

Pomoću kontrolne table ponovo podesite mrežne postavke ukoliko je to potrebno.

192 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW