HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Poruke kontrolne table

background image

Poruke kontrolne table

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

10.XX.YY SUPPLY MEMORY ERROR
(10.XX.YY GREŠKA U MEMORIJI
POTROŠNOG MATERIJALA)

Za pomoć pritisnite)

Došlo je do greške u jednoj ili više stavki
potrošnog materijala uređaja.

10.00.0Y = memorija je neispravna

10.10.0Y = memorija nedostaje

1.

Isključite, a zatim uključite uređaj da
biste obrisali poruku.

2.

Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite
se HP službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

11.XX GREŠKA UNUTRAŠNJEG SATA

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

Došlo je do greške u satu sa tačnim
vremenom.

Štampanje je moguće nastaviti, ali će se
pojaviti obaveštenje svaki put kada uključite
uređaj. Da biste rešili ovaj problem, obratite
se HP službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

SRWW

Tumačenje poruka na kontrolnoj tabli 147

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

13.JJ.NT ZAGLAVLJEN PAPIR OTVORITE
ULAZNA LEŽIŠTA

a zatim

Otvorite sva ležišta

Papir se zaglavio u ležištu.

1.

Otvorite sva ležišta i potražite
zaglavljeni papir.

2.

Otvorite gornji poklopac.

3.

Izvadite kertridž za štampanje i papir,
ako ga ima.

4.

Vratite kertridž za štampanje, zatim
zatvorite gornji poklopac.

5.

Zatvorite sva ležišta.

13.JJ.NT ZAGLAVLJIVNJE NA
<LOKACIJA>

13.JJ.NT ZAGLAVLJIVANJE UNUTAR
<LOKACIJA>

Papir se zaglavio na navedenoj lokaciji.

Uklonite zaglavljeni papir.

Ako se poruka i dalje javlja nakon što ste
uklonili sav zaglavljen papir, senzor je možda
zaglavljen ili neispravan. Obratite se HP
službi za podršku ili ovlašćenom HP servisu.

21 PREVIŠE SLOŽENA STRANICA

Za pomoć pritisnite)

a zatim

21 PREVIŠE SLOŽENA STRANICA

Za nastavak pritisnite OK (U redu)

Podaci u zadatku za štampanje su previše
komplikovani.

1.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

odštampali prenete podatke (deo
podataka će možda biti izgubljen).

2.

Ako se ova poruka često pojavljuje,
pojednostavite zadatak za štampanje ili
instalirajte dodatnu memoriju.

22 EIO X BUFFER OVERFLOW (22 EIO X
PREKORAČENJE BAFERA)

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

Previše podataka je poslato EIO kartici u
navedenom otvoru [X]. Možda se koristi
neodgovarajući komunikacioni protokol.

Napomena: Kartica EIO 0 je rezervisana za
HP Jetdirect ugrađeni server za štampanje.

1.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

obrisali poruku (zadatak se neće
odštampati).

2.

Proverite konfiguraciju hosta. Ako se
poruka i dalje pojavljuje, obratite se HP
službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

22 EMBEDDED I/O BUFFER OVERFLOW
(22 UGRAĐENO I/O PREKORAČENJE
BAFERA)

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

Unutrašnjem HP Jetdirect serveru za
štampanje poslato je previše podataka.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili štampanje. Deo podataka će možda
biti izgubljen.

22 USB I/O BUFFER OVERFLOW (22 USB
I/O PREKORAČENJE BAFERA)

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

Previše podataka je poslato na USB port.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste obrisali

poruku o grešci (zadatak se neće
odštampati).

40 EIO X BAD TRANSMISSION (40 EIO X
LOŠ PRENOS)

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

Prekinuta je veza između uređaja i EIO
kartice u navedenom otvoru [X].

Napomena: Kartica EIO 0 je rezervisana za
HP Jetdirect ugrađeni server za štampanje.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste izbrisali

poruku o grešci i nastavili sa štampanjem.

40 EMBEDDED I/O BAD TRANSMISSION
(40 UGRAĐENI I/O LOŠ PRENOS)

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

Prekinuta je veza između uređaja i
HP Jetdirect servera za štampanje.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste izbrisali

poruku o grešci i nastavili sa štampanjem.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

148 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

41.3 NEOČEKIVANA VELIČINA U LEŽIŠTU
1

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE] (RUČNO
UMETANJE PAPIRA [VRSTA] [VELIČINA])

Podesili ste ležište 1 za veličinu papira koja
se razlikuje od one koju zadatak za
štampanje zahteva.

Umetnite papir odgovarajuće veličine u
ležište.

Ako se u drugom ležištu nalazi papir
odgovarajuće veličine, uređaj će od vas
zatražiti da pritisnete dugme

OK (U redu)

da

biste koristili drugo ležište.

41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY <X>
(41,3 NEOČEKIVANA VELIČINA U
LEŽIŠTU <X>)

Za pomoć pritisnite)

a zatim

LOAD TRAY XX [TYPE] [SIZE]
(UMETANJE PAPIRA U LEŽIŠTE XX
[VRSTA] [VELIČINA])

To use another tray press OK (Da biste
koristili drugo ležište, pritisnite taster OK)

Podesili ste ležište za veličinu papira koja se
razlikuje od one koju zadatak za štampanje
zahteva.

1.

Umetnite papir odgovarajuće veličine u
ležište.

2.

Vodite računa da ista veličina papira
bude podešena u softveru,
upravljačkom programu štampača i na
kontrolnoj tabli.

3.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

i dođite do

opcije TRAY <X> SIZE = <Size>
(VELIČINA LEŽIŠTA <X> =
<Veličina>)
. Podesite veličinu papira u
ležištu tako da odgovara veličini papira
potrebnoj za zadatak za štampanje.

4.

Ako se poruka i dalje prikazuje, isključite
uređaj, a zatim ga uključite.

5.

Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite
se HP službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

41.X GREŠKA

Za pomoć pritisnite)

a zatim

41.X GREŠKA

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

Došlo je do privremene greške u štampanju.

1.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

. Ako je

funkcija uklanjanja zaglavljenog papira
aktivirana, stranica sa greškom će se
automatski ponovo odštampati.

2.

Isključite štampač, a zatim ga uključite.

3.

Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite
se HP službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

49.XXXX ERROR (49.XXXX GREŠKA)

To continue turn off then on (Da biste
nastavili, najpre isključite, a zatim
uključite uređaja)

Došlo je do kritične greške u firmveru.

Ovu grešku mogu prouzrokovati neki spoljni
faktori koji nisu direktno povezani sa
hardverom i firmverom uređaja:

Operativni sistem računara

Mrežna veza

Upravljački program štampača

Softver

Datoteka dokumenta

Da biste pronašli uzrok problema, prisetite se
radnji koje ste obavljali pre nego što je došlo
do greške.

1.

Isključite uređaj, ostavite ga isključenog
20 minuta, a zatim ga ponovo uključite.

2.

Ako pronađete spoljni faktor koji je
izazvao grešku, pokušajte da rešite
problem tako što ćete popraviti spoljnu
komponentu.

3.

Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite
se HP službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

SRWW

Tumačenje poruka na kontrolnoj tabli 149

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

50.X Fuser Error (50.X Greška u grejaču)

Za pomoć pritisnite)

Došlo je do greške na grejaču.

1.

Isključite štampač, a zatim ga uključite.

2.

Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite
se HP službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

51.XY ERROR (51.XY GREŠKA)

Za pomoć pritisnite)

a zatim

51.XY ERROR (51.XY GREŠKA)

To continue turn off then on (Da biste
nastavili, najpre isključite, a zatim
uključite uređaja)

Došlo je do privremene greške u štampanju.

1.

Isključite štampač, a zatim ga uključite.

2.

Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite
se HP službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

52.XY ERROR (52.XY GREŠKA)

Za pomoć pritisnite)

a zatim

52.XY ERROR (52.XY GREŠKA)

To continue turn off then on (Da biste
nastavili, najpre isključite, a zatim
uključite uređaja)

Došlo je do privremene greške u štampanju.

1.

Isključite štampač, a zatim ga uključite.

2.

Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite
se HP službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

53.X0.01 GREŠKA

NEPODRŽANI DIMM MODUL

Uređaj ne podržava ovaj DIMM modul.

Zamenite DIMM modul drugim koji ovaj
uređaj podržava.

Listu podržanih DIMM modula potražite u
odeljku

Brojevi delova na stranici 203

.

Uputstvo za zamenu DIMM modula potražite
u odeljku

Instaliranje memorije

na stranici 127

.

55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR
(55.XX.YY GREŠKA U DC KONTROLERU)

Za pomoć pritisnite)

a zatim

55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR
(55.XX.YY GREŠKA U DC KONTROLERU)

To continue turn off then on (Da biste
nastavili, najpre isključite, a zatim
uključite uređaja)

Došlo je do privremene greške u štampanju.

1.

Isključite štampač, a zatim ga uključite.

2.

Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite
se HP službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

56.X ERROR (56.X GREŠKA)

Za pomoć pritisnite)

a zatim

56.X ERROR (56.X GREŠKA)

To continue turn off then on (Da biste
nastavili, najpre isključite, a zatim
uključite uređaja)

Došlo je do privremene greške u štampanju
usled nepravilnog ulaznog ili izlaznog
zahteva.

1.

Isključite štampač, a zatim ga uključite.

2.

Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite
se HP službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

150 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

57.<XX> ERROR (57.<XX> GREŠKA)

Za pomoć pritisnite)

a zatim

57.<XX> ERROR (57.<XX> GREŠKA)

To continue turn off then on (Da biste
nastavili, najpre isključite, a zatim
uključite uređaja)

Došlo je do privremene greške u štampanju
u jednom od ventilatora uređaja.

1.

Isključite štampač, a zatim ga uključite.

2.

Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite
se HP službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

58.<XX> ERROR (58.<XX> GREŠKA)

Za pomoć pritisnite)

a zatim

58.<XX> ERROR (58.<XX> GREŠKA)

To continue turn off then on (Da biste
nastavili, najpre isključite, a zatim
uključite uređaja)

Došlo je do greške uređaja nakon detekcije
greške u memorijskom ključu procesora ili
postoji problem sa senzorom vazduha ili
napajanjem.

Da biste rešili problem sa napajanjem:

1.

Isključite štampač sa UPS uređaja,
dodatnih napajanja ili razvodnika.
Priključite uređaj u zidnu utičnicu da
vidite da li će to rešiti problem.

2.

Ako je uređaj već priključen u zidnu
utičnicu, pokušajte sa drugim izvorom
napajanja u zgradi koji odvojen od onog
koji se trenutno koristi.

Pazite da mrežni napon i struja budu u skladu
sa električnim specifikacijama uređaja.

Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite se
HP službi za podršku ili ovlašćenom servisu.

59.<XY> ERROR (59.<XY> GREŠKA)

Za pomoć pritisnite)

a zatim

59.<XY> ERROR (59.<XY> GREŠKA)

To continue turn off then on (Da biste
nastavili, najpre isključite, a zatim
uključite uređaja)

Došlo je do privremene greške u štampanju.

1.

Isključite štampač, a zatim ga uključite.

2.

Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite
se HP službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

68.X PERMANENT STORAGE FULL (68.X
TRAJNO SKLADIŠTE JE PUNO)

Za pomoć pritisnite)

a zatim

68.X PERMANENT STORAGE FULL (68.X
TRAJNO SKLADIŠTE JE PUNO)

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

Trajna memorija uređaja je puna. Neke
postavke su možda vraćene na fabričke
vrednosti.

1.

Ako se poruka i dalje prikazuje, isključite
uređaj, a zatim ga uključite.

2.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom
i proverite postavke uređaja da biste
odredili koje su postavke izmenjene.

3.

Da biste izbrisali trajnu memoriju,
isključite uređaj, a zatim pritisnite i
zadržite dugme

Menu (Meni)

dok

uključujete uređaj.

4.

Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite
se HP službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL
(68.X NIJE USPELO PISANJE U TRAJNO
SKLADIŠTE)

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

Uređaj za skladištenje nije u stanju da
upisuje. Štampanje se može nastaviti, ali
postoji mogućnost da dođe do
nepredviđenog ponašanja zbog greške u
trajnoj memoriji.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

Ako se poruka i dalje prikazuje, isključite
uređaj, a zatim ga uključite. Ako se poruka i
dalje pojavljuje, obratite se HP službi za
podršku ili ovlašćenom servisu.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

SRWW

Tumačenje poruka na kontrolnoj tabli 151

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

68.X STORAGE ERROR SETTINGS
CHANGED (68.X POSTAVKE ZA GREŠKU
U SKLADIŠTENJU SU IZMENJENE)

Za pomoć pritisnite)

a zatim

68.X STORAGE ERROR SETTINGS
CHANGED (68.X POSTAVKE ZA GREŠKU
U SKLADIŠTENJU SU IZMENJENE)

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

Došlo je do greške u trajnoj memoriji uređaja,
pa je jedna ili više postavki uređaja vraćena
na fabričke vrednosti.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili štampanje.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom i
proverite postavke uređaja da biste odredili
koje su postavke izmenjene.

Ako se poruka i dalje prikazuje, isključite
uređaj, a zatim ga uključite. Ako se poruka i
dalje pojavljuje, obratite se HP službi za
podršku ili ovlašćenom servisu.

79.XXXX ERROR (79.XXXX GREŠKA)

To continue turn off then on (Da biste
nastavili, najpre isključite, a zatim
uključite uređaja)

Uređaj je detektovao kritičnu hardversku
grešku.

1.

Pritisnite dugme za zaustavljanje

da

obrišete zadatak za štampanje iz
memorije uređaja. Isključite štampač, a
zatim ga uključite.

2.

Pokušajte da zadatak odštampate iz
drugog programa. Ako se zadatak
odštampa, vratite se u prvi program i
pokušajte da odštampate drugu
datoteku. Ako se ova poruka pojavljuje
samo kod određenog programa ili
zadatka za štampanje, obratite se
prodavcu softvera za pomoć.

Ako se poruka javlja kod različitih programa i
zadataka za štampanje, pokušajte da
preduzmete sledeće korake.

1.

Isključite uređaj.

2.

Iskopčajte sve kablove štampača koji ga
povezuju sa mrežom ili računarom.

3.

Uz uređaja uklonite sve memorijske
DIMM module ili DIMM module drugih
proizvođača. Zatim vratite DIMM
module.

4.

Izvadite EIO uređaj iz štampača.

5.

Uključite uređaj.

Ako se greška više ne javlja, pratite sledeće
korake.

1.

Instalirajte DIMM module i EIO uređaj
jedan po jedan, vodeći računa da
isključite i uključite štampač pri
instalaciji svakog uređaja.

2.

Ako utvrdite da neki DIMM modul ili EIO
uređaj prouzrokuje grešku, zamenite
ga.

3.

Ponovo povežite sve kablove štampača
koji ga povezuju sa mrežom ili
računarom.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

152 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

8X.YYYY EIO ERROR (8X.YYYY EIO
GREŠKA)

EIO kartica u otvoru [X] naišla je na kritičnu
grešku.

1.

Isključite štampač, a zatim ga uključite.

2.

Isključite uređaj, ponovo umetnite EIO
karticu u otvor [X], zatim ponovo
uključite uređaj.

3.

Isključite uređaj, izvadite EIO karticu iz
otvora [X], instalirajte je u drugi EIO
otvor, zatim ponovo uključite uređaj.

4.

Vratite EIO karticu u otvor [X].

8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR
(8X.YYYY GREŠKA U UGRAĐENOM
JETDIRECT SERVERU)

Ugrađeni HP Jetdirect server za štampanje
naišao je na kritičnu grešku.

1.

Isključite štampač, a zatim ga uključite.

2.

Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite
se HP službi za podršku ili ovlašćenom
servisu.

Access denied MENUS LOCKED (Pristup
nije dozvoljen, MENIJI SU ZAKLJUČANI)

Funkcija kontrolne table uređaja koju
pokušavate da upotrebite zaključana je da bi
se sprečio neovlašćen pristup.

Obratite se administratoru mreže.

BAD OPTIONAL TRAY CONNECTION
(LOŠA VEZA SA OPCIONALNIM
LEŽIŠTEM)

Opcionalno ležište nije pravilno povezano.

Odvojite ležište od uređaja, a zatim ga
ponovo postavite. Isključite štampač, a zatim
ga uključite.

Brisanje evidencije događaja

Uređaj briše evidenciju događaja.

Ništa nije potrebno preduzeti.

Canceling... (Otkazuje se...)

Uređaj otkazuje zadatak. Poruka će biti
prikazana sve dok uređaj ne očisti putanju
papira i izbriše sve preostale dolazne
podatke.

Ništa nije potrebno preduzeti.

CHOSEN PERSONALITY NOT
AVAILABLE IZABRANI KARAKTER NIJE
DOSTUPAN)

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

Uređaj je primio zahtev za jezik štampača koji
ne postoji. Zadatak za štampanje je otkazan.

Odštampajte zadatak pomoću upravljačkog
programa štampača za drugi jezik štampača
ili dodajte potrebni jezik uređaju (ako je
dostupno).

Da biste pogledali listu dostupnih jezika,
odštampajte stranicu sa konfiguracijom.

ČITANJE <DIREKTORIJUM> XXXX
datoteka pronađeno XXXX podržano

Uređaj čita datoteke u fascikli USB-a.

Ništa nije potrebno preduzeti.

Cleaning...(Čišćenje...)

NEMOJTE DA HVATATE PAPIR

Uređaj obavlja automatsko čišćenje.

Ništa nije potrebno preduzeti.

CLEANING DISK <X>% COMPLETE
(ČIŠĆENJE DISKA <X>% JE ZAVRŠENO)

Do not power off (Nemojte isključivati)

a zatim

CLEANING DISK <X>% COMPLETE
(ČIŠĆENJE DISKA <X>% JE ZAVRŠENO)

Za pomoć pritisnite)

U toku je sređivanje ili čišćenje uređaja za
skladištenje. Ne isključujte uređaj. Funkcije
uređaja nisu dostupne. Po završetku, uređaj
će se automatski isključiti i ponovo uključiti.

Ništa nije potrebno preduzeti.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

SRWW

Tumačenje poruka na kontrolnoj tabli 153

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

CRNI KERTRIDŽ JE PRI KRAJU

Uređaj pokazuje kada je potrošni materijal pri
kraju. Stvarni životni vek kertridža se može
razlikovati. Razmislite o tome da pripremite
novi kertridž za štampanje kako biste mogli
da ga instalirate kada kvalitet štampe
postane neprihvatljiv. Nije neophodno da
odmah zamenite potrošni materijal, osim
ukoliko je kvalitet štampe postao
neprihvatljiv. Nakon što HP potrošni materijal
dostigne prag istrošenosti, HP Premium
Protection garancija na njega prestaje da
važi.

Ukoliko je kvalitet štampe postao
neprihvatljiv, zamenite kertridž za štampanje.
Pogledajte odeljak

Menjanje kertridža za

štampanje na stranici 123

.

DATA RECEIVED (PRIMLJENI PODACI)

To print last page press OK (Za štampanje
poslednje stranice pritisnite taster OK)

a zatim

<poruka o trenutnom statusu>

Uređaj čeka na komandu za štampanje.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

DATUM/VREME=GGGG/MMM/DD ČČ:MM

To change press OK (Da biste izvršili
izmene, pritisnite taster OK)

To skip press (Da biste preskočili,
pritisnite)

.

Trenutni datum i vreme.

Podesite datum i vreme ili pritisnite dugme za
zaustavljanje

da preskočite ovaj korak.

Deleting...(Brisanje...)

Uređaj briše sačuvani zadatak.

Ništa nije potrebno preduzeti.

DUPLEKS NIJE MOGUĆ

ZATVORITE ZADNJA VRATANCA

Za pomoć pritisnite)

Da bi dvostrano štampanje bilo moguće,
potrebno je zatvoriti zadnja vrata.

Zatvorite zadnja vratanca.

DUPLEKSNI RAD NIJE USPEO

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

a zatim

DUPLEKSNI RAD NIJE USPEO

Za pomoć pritisnite)

Tokom zadatka za dvostrano štampanje
došlo je do greške u vremenskom rasporedu.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili štampanje. Ako ponovo dođe do
greške, otkažite zadatak i odštampajte ga
kao jednostrani zadatak.

EIO <X> DISK NOT FUNCTIONAL (EIO <X>
DISK NIJE FUNKCIONALAN)

Za pomoć pritisnite)

EIO disk u otvoru X ne radi pravilno.

1.

Isključite uređaj.

2.

Proverite da li je EIO disk pravilno
umetnut i dobro pričvršćen.

3.

Ako se poruka na kontrolnoj tabli i dalje
prikazuje, zamenite disk.

EIO <X> DISK SPINNING UP (OKRETANJE
EIO <X> DISKA)

a zatim

<Poruka o trenutnom statusu>

Pomoćni disk u EIO otvoru [X] se pokreće.

Ništa nije potrebno preduzeti.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

154 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

EIO DEVICE FAILURE (EIO GREŠKA U
UREĐAJU)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Došlo je do greške na navedenom uređaju.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

EIO FILE OPERATION FAILED

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Komanda je pokušala da pokrene nelogičnu
operaciju.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

EIO FILE SYSTEM IS FULL

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Navedeni sistem datoteka je pun, pa
upisivanje u njega nije moguće.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

EIO IS WRITE PROTECTED

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Upisivanje u sistem datoteka nije moguće.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

Event log empty (Evidencija događaja je
prazna)

Pokušavate da pregledate praznu evidenciju
događaja izborom opcije SHOW EVENT
LOG (PRIKAŽI DNEVNIK DOGAĐAJA)
sa
kontrolne table.

Ništa nije potrebno preduzeti.

GREŠKA CRC KODA

POŠALJI RFU NADOGRADNJU NA USB
DEV PORT

Došlo je do greške prilikom nadogradnje
firmvera.

Obratite se HP službi za podršku ili
ovlašćenom HP servisu.

GREŠKA PRI ČIŠĆENJU STRANICE

Otvorite zadnja vratanca

Obrađujete stranicu za čišćenje sa
zatvorenim zadnjim vratancima.

Otvorite zadnja vrata da biste počeli sa
kreiranjem ili obrađivanjem stranice za
čišćenje.

GREŠKA PRI NADUVAVANJU

POŠALJI RFU NADOGRADNJU NA USB
DEV PORT

Došlo je do greške prilikom nadogradnje
firmvera.

Obratite se HP službi za podršku ili
ovlašćenom HP servisu.

GREŠKA PRI TESTIRANJU MEMORIJE
ZAMENITE DIMM MODUL <X>

Proizvod je detektovao grešku u radu DIMM
modula.

Zamenite DIMM modul. Pogledajte odeljak

Instaliranje memorije na stranici 127

.

Listu DIMM modula koje ovaj uređaj
podržava potražite u odeljku

Brojevi delova

na stranici 203

.

GREŠKA UČITAVANJA RFU

POŠALJI RFU NADOGRADNJU NA USB
DEV PORT

Došlo je do greške prilikom nadogradnje
firmvera.

Obratite se HP službi za podršku ili
ovlašćenom HP servisu.

Incorrect (Netačno)

Unet je pogrešan PIN broj.

Ponovo unesite PIN broj.

Initializing (Pokretanje)

Pokreću se individualni zadaci.

Ništa nije potrebno preduzeti.

INSTALIRAJTE CRNI KERTRIDŽ

Za pomoć pritisnite)

Nedostaje kertridž za štampanje.

1.

Otvorite gornji poklopac.

2.

Instalirajte kertridž.

3.

Zatvorite gornji poklopac.

Instaliran je potrošni materijal drugog
proizvođača

Instalirali ste kertridž za štampanje koji nije
proizvela kompanija Hewlett-Packard.

Ako smatrate da ste kupili originalni HP
potrošni materijal, posetite lokaciju

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

SRWW

Tumačenje poruka na kontrolnoj tabli 155

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

IZLAZNA KORPA PUNA

Izvadite sav papir iz korpe

Izlazna korpa je puna, pa štampanje ne može
da se nastavi.

Ispraznite korpu da bi trenutni zadatak za
štampanje mogao da se završi.

IZLAZNA KORPA PUNA

Izvadite sav papir iz korpe

a zatim

<Poruka o trenutnom statusu>

Izlazna korpa je puna, ali nije potrebna za
trenutni zadatak za štampanje.

Ispraznite korpu pre nego što pošaljete
zadatak u tu korpu.

KORISTI LEŽIŠTE <XX> [TIP] [VELIČINA]

Da biste izvršili izmene, pritisnite / .

Da biste koristili, pritisnite OK

Uređaj nije detektovao traženu vrstu i veličinu
papira. U poruci je naveden papir najsličnije
vrste i veličine koji je dostupan, kao i ležište
u kojem se nalazi.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da prihvatite

vrednosti iz poruke ili pritisnite strelicu nagore
ili nadole / za kretanje kroz ponuđene
izbore.

KORISTI SE KORIŠĆENI POTROŠNI
MATERIJAL

Ekonorežim onemogućen

Ovaj kertridž za štampanje je već bio
korišćen.

Ako smatrate da ste kupili originalni HP
potrošni materijal, posetite lokaciju

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

KORISTI SE NEPODRŽANI POTROŠNI
MATERIJAL

Kertridž za štampanje je predviđen za drugi
uređaj kompanije HP.

Ukoliko je kvalitet štampe postao
neprihvatljiv, zamenite kertridž za štampanje.
Pogledajte odeljak

Menjanje kertridža za

štampanje na stranici 123

.

Listu podržanih kertridža za štampanje
potražite u odeljku

Brojevi delova

na stranici 203

.

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (UMETANJE
PAPIRA U LEŽIŠTE 1 [VRSTA]
[VELIČINA])

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

a zatim

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (UMETANJE
PAPIRA U LEŽIŠTE 1 [VRSTA]
[VELIČINA])

Za pomoć pritisnite)

Ležište 1 je prazno.

Umetnite traženi papir u Ležište 1.

Ako se papir već nalazi u ležištu 1, pritisnite
dugme za pomoć , a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

za štampanje.

Da biste koristili drugo ležište, izvadite papir
iz ležišta 1, a zatim pritisnite dugme

OK (U

redu)

za nastavak.

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (UMETANJE
PAPIRA U LEŽIŠTE 1 [VRSTA]
[VELIČINA])

To use another tray press OK (Da biste
koristili drugo ležište, pritisnite taster OK)

a zatim

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (UMETANJE
PAPIRA U LEŽIŠTE 1 [VRSTA]
[VELIČINA])

Za pomoć pritisnite)

Ležište 1 je prazno, ali su dostupna druga
ležišta.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste koristili

drugo ležište.

Da biste koristili ležište 1, umetnite traženi
papir u njega.

Ako se papir već nalazi u ležištu 1, pritisnite
dugme za pomoć , a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

za štampanje.

Da biste koristili drugo ležište, izvadite papir
iz ležišta 1, zatim pritisnite dugme

OK (U

redu)

da biste koristili drugo ležište.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

156 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

LOAD TRAY XX [TYPE] [SIZE]
(UMETANJE PAPIRA U LEŽIŠTE XX
[VRSTA] [VELIČINA])

To use another tray press OK (Da biste
koristili drugo ležište, pritisnite taster OK)

a zatim

LOAD TRAY XX [TYPE] [SIZE]
(UMETANJE PAPIRA U LEŽIŠTE XX
[VRSTA] [VELIČINA])

Za pomoć pritisnite)

Poslat je zadatak za koji je potrebna
određena vrsta i veličina papira koja se ne
nalazi u navedenom ležištu.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

iskoristili vrstu i veličinu papira koja je
dostupna u drugom ležištu.

LOAD TRAY XX [TYPE] [SIZE]
(UMETANJE PAPIRA U LEŽIŠTE XX
[VRSTA] [VELIČINA])

Za pomoć pritisnite)

Navedeno ležište je podešeno za određenu
vrstu i veličinu papira u skladu sa zadatkom
za štampanje, ali je to ležište prazno. Sva
ostala ležišta su takođe prazna.

Postavite zahtevani papir u ležište.

Loš potpis

Nadogradnja otkazana

Kôd za nadogradnju firmvera ne odgovara
potpisu uređaja.

Preuzmite ispravnu datoteku za nadogradnju
firmvera, a zatim ponovo instalirajte
nadogradnju.

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE] (RUČNO
UMETANJE PAPIRA [VRSTA] [VELIČINA])

Uređaj čeka da u ležište 1 umetnete papir.

Ako se papir već nalazi u ležištu 1, pritisnite
dugme za pomoć , a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

za štampanje.

Ako želite da koristite neko drugo ležište,
uklonite papir iz ležišta 1, a zatim pritisnite
dugme

OK (U redu)

.

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE] (RUČNO
UMETANJE PAPIRA [VRSTA] [VELIČINA])

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

a zatim

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE] (RUČNO
UMETANJE PAPIRA [VRSTA] [VELIČINA])

Za pomoć pritisnite)

Uređaj čeka da u ležište 1 umetnete papir.

Umetnite traženi papir u ležište 1 i pritisnite
dugme

OK (U redu)

.

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE] (RUČNO
UMETANJE PAPIRA [VRSTA] [VELIČINA])

To use another tray press OK (Da biste
koristili drugo ležište, pritisnite taster OK)

a zatim

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE] (RUČNO
UMETANJE PAPIRA [VRSTA] [VELIČINA])

Za pomoć pritisnite)

Uređaj čeka da u ležište 1 umetnete papir.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

iskoristili vrstu i veličinu papira koja je
dostupna u drugom ležištu.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

SRWW

Tumačenje poruka na kontrolnoj tabli 157

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

MANUALLY FEED OUTPUT STACK
(RUČNO UMETNITE ODŠTAMPANI
PAPIR)

Zatim pritisnite OK da biste odštampali
druge strane

Prva stranica ručnog dvostranog zadatka je
odštampana i uređaj čeka da umetnete
odštampani papir da bi se odštampala i druga
strana.

1.

Umetnite odštampani papir u Ležište 1
ne menjajući orijentaciju papira, tako da
odštampana strana bude okrenuta
nadole.

2.

Da biste nastavili sa štampanjem,
pritisnite dugme

OK (U redu)

.

NEKOMPATIBILAN CRNI KERTRIDŽ

Kertridž za štampanje predviđen je za drugi
uređaj.

Zamenite kertridž za štampanje drugim
kertridžom, predviđenim za ovaj uređaj.
Pogledajte odeljak

Menjanje kertridža za

štampanje na stranici 123

.

Informacije o kertridžima za štampanje koje
ovaj uređaj podržava potražite u

Brojevi

delova na stranici 203

.

NEMA DOVOLJNO MEMORIJE ZA
UČITAVANJE PODATAKA O FONTOVIMA

Za pomoć pritisnite)

a zatim

<DEVICE>

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

Uređaj je primio više podataka nego što može
da stane u dostupnu memoriju. Možda ste
pokušali da prenesete previše makroa, RAM
fontova ili složenih slika.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

odštampali prenete podatke (deo podataka
će možda biti izgubljen).

Pojednostavite zadatak za štampanje ili
instalirajte dodatnu memoriju.

NEPODUDARANJE VELIČINA U LEŽIŠTU
<XX>

Za pomoć pritisnite)

a zatim

<Poruka o trenutnom statusu>

U navedeno ležište umetnut je papir
drugačije veličine od one za koju je ležište
konfigurisano.

Umetnite papir predviđene veličine u ležište.

Proverite da li su vođice u navedenom ležištu
pravilno postavljene. Štampanje može da se
nastavi iz drugih ležišta.

Nije moguće dodati nove datoteke za
štampu

Sačekajte da se odštampa zadatak za
štampanje

U redu za štampanje nalazi se maksimalni
broj zadataka.

Sačekajte da se završi neki zadatak pre nego
što dodate novi zadatak u red za štampanje.

NIJE MOGUĆE UČITATI ČITAV
DIREKTORIJUM

To continue press OK (Da biste nastavili,
pritisnite taster OK)

Lista datoteka na USB memoriji je preduga
da bi uređaj mogao da je prikaže.

1.

Da biste odštampali datoteku sa
nepotpune liste, pritisnite dugme

OK (U

redu)

i izaberite datoteku iz liste.

2.

Da biste sprečili ovaj problem, uklonite
datoteke iz USB memorije.

No job to cancel (Nema zadataka koja
treba otkazati)

Pritisnuto je dugme za zaustavljanje

, ali ne

postoji nijedan aktivan zadatak ili podaci u
međumemoriji koji bi mogli da se otkažu.

Ova poruka se pojavljuje u trajanju od oko
2 sekunde pre nego što se štampač vrati u
stanje pripravnosti.

Ništa nije potrebno preduzeti.

Papir se obmotao oko grejača

Za pomoć pritisnite)

Papir se obmotao oko grejača i uređaj se
zaglavio.

Obratite se HP službi za podršku ili
ovlašćenom HP servisu.

Please wait (Sačekajte)

Uređaj prekida vezu sa mrežom.

Ništa nije potrebno preduzeti.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

158 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

POSTAVITE ILI ZATVORITE LEŽIŠTE <X>

Za pomoć pritisnite)

Navedeno ležište je otvoreno ili nedostaje.

Za nastavak štampanja, umetnite ili zatvorite
ležište.

POSTAVLJEN KORIŠĆENI POTROŠNI
MATERIJAL

Ovaj kertridž za štampanje je već bio
korišćen.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste koristili

ovaj kertridž ili instalirajte novi kertridž.

Ako smatrate da ste kupili originalni HP
potrošni materijal, posetite lokaciju

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

POSTAVLJEN NEPODRŽANI POTROŠNI
MATERIJAL

Kertridž za štampanje je predviđen za drugi
uređaj kompanije HP.

Ukoliko je kvalitet štampe postao
neprihvatljiv, zamenite kertridž za štampanje.
Pogledajte odeljak

Menjanje kertridža za

štampanje na stranici 123

.

Listu podržanih kertridža za štampanje
potražite u odeljku

Brojevi delova

na stranici 203

.

Previše postavljenih ležišta

Isključite napajanje i uklonite ležište

Instalirali se više opcionalnih ležišta nego što
uređaj podržava..

Uređaj prihvata do dva opciona ležišta za 500
listova.

Uklonite neko od opcionalnih ležišta.

Previše USB čvorišta

Uklonite poslednje USB čvorište

Uređaj je detektovao da je USB čvorište
povezano na drugo USB čvorište.

Uklonite USB čvorište koje predstavlja višak.
Uređaj ne podržava USB čvorišta koja su
povezana na druga USB čvorišta.

Previše USB dodatne opreme

Za pomoć pritisnite)

Uređaj ne podržava ovoliki broj USB
memorija.

Uklanjajte USB memorije koje predstavljaju
višak sve dok ova poruka ne nestane. Zatim,
uklonite i ponovo priključite novu USB
memoriju.

PRIHVATITI LOŠ POTPIS?

Za da, pritisnite OK

a zatim

PRIHVATITI LOŠ POTPIS?

Za ne, pritisnite

Uređaj obavlja daljinsku nadogradnju
firmvera, potpis prvobitnog koda ne odgovara
potpisu uređaja i meni PROVERA
POTPISA
je podešen na opciju PITAJ AKO
JE LOŠE
.

Preuzmite ispravnu datoteku za nadogradnju
firmvera, a zatim ponovo instalirajte
nadogradnju.

Provera putanje papira

Uređaj proverava da li je negde eventualno
zaglavljen papir ili je u uređaju ostalo parče
papira.

Ništa nije potrebno preduzeti.

Provera štampača

Uređaj proverava da li je negde eventualno
zaglavljen papir ili je u uređaju ostalo parče
papira.

Ništa nije potrebno preduzeti.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

SRWW

Tumačenje poruka na kontrolnoj tabli 159

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

Radnja nije trenutno dostupna za ležište x

Veličina ležišta ne može biti BILO KOJA
VELIČINA/BILO KOJA KORISNIČKI
PODEŠENA

Dvostrano štampanje nije dostupno kada je
veličina ležišta podešena na opciju ANY
SIZE (BILO KOJA VELIČINA)
ili na opciju
ANY CUSTOM (BILO KOJA VRSTA).

Izmenite postavke ležišta.

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Pritisnite strelicu nadole da biste
označili meni PAPER HANDLING
(RAD SA PAPIROM)
, a zatim pritisnite
dugme

OK (U redu)

.

3.

Pritiskajte dugme sa strelicom nadole

da biste označili željeno ležište, a

zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

4.

Promenite postavke veličine i tipa za
izabrano ležište.

RAM DISK DEVICE FAILURE (GREŠKA U
RAM DISKU)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Došlo je do greške na navedenom uređaju.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

RAM DISK FILE OPERATION FAILED
(NIJE USPELA OBRADA DATOTEKE SA
RAM DISKA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Komanda je pokušala da pokrene nelogičnu
operaciju.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

RAM DISK FILE SYSTEM IS FULL (SISTEM
DATOTEKA RAM DISKA JE PUN)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Navedeni sistem datoteka je pun, pa
upisivanje u njega nije moguće.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

RAM DISK IS WRITE PROTECTED (RAM
DISK JE ZAŠTIĆEN OD PISANJA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Nije moguće upisivanje na uređaj.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

Request accepted please wait (Zahtev je
prihvaćen, sačekajte)

Zahtev za štampanjem interne stranice
stavljen je u red za čekanje.

Sačekajte da se odštampa trenutni zadatak
za štampanje.

Restoring... (Vraćanje...)

Određene postavke se vraćaju.

Ništa nije potrebno preduzeti.

Restoring factory settings (Vraćanje
fabričkih postavki)

Vraćaju se fabričke postavke.

Ništa nije potrebno preduzeti.

ROM DISK DEVICE FAILURE (GREŠKA U
ROM DISKU)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Došlo je do greške na navedenom uređaju.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

ROM DISK FILE OPERATION FAILED
(OPERACIJA OBRADE DATOTEKE SA
ROM DISKA NIJE USPELA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Komanda je pokušala da pokrene nelogičnu
operaciju.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

160 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

ROM DISK FILE SYSTEM IS FULL (SISTEM
DATOTEKA ROM DISKA JE PUN)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Navedeni sistem datoteka je pun, pa
upisivanje u njega nije moguće.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

ROM DISK IS WRITE PROTECTED (ROM
DISK JE ZAŠTIĆEN OD PISANJA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Nije moguće upisivanje na uređaj.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

Sačekajte da se štampač ponovo
inicijalizuje

Ova poruka se može pojaviti iz više razloga:

Postavke za RAM DISK promenjene su
pre nego što se uređaj ponovo
pokrenuo.

Uređaj se ponovo pokreće nakon što su
promenjeni režimi spoljnih uređaja.

Izašli ste iz menija DIAGNOSTICS
(Dijagnostika).

Nov formator je instaliran na stari uređaj
ili je instaliran nov uređaj sa starim
formatorom.

Ništa nije potrebno preduzeti.

SANITIZING DISK <X>% COMPLETE
(POTPUNO ČIŠĆENJE DISKA - <X>%
DOVRŠENO)

Do not power off (Nemojte isključivati)

a zatim

SANITIZING DISK <X>% COMPLETE
(POTPUNO ČIŠĆENJE DISKA - <X>%
DOVRŠENO)

Za pomoć pritisnite)

U toku je dezinfekcija čvrstog diska.

Ništa nije potrebno preduzeti.

Sleep mode on (Režim spavanja je
uključen)

Uređaj je u režimu Sleep (Mirovanje).

Ništa nije potrebno preduzeti.

TRAY <X> [TYPE] [SIZE] (LEŽIŠTE <X>
[VRSTA] [VELIČINA])

To change size or type press (Za menjanje
veličine ili vrste pritisnite)

a zatim

TRAY <X> [TYPE] [SIZE] (LEŽIŠTE <X>
[VRSTA] [VELIČINA])

To accept settings press (Da biste
prihvatili postavke, pritisnite)

Ova poruka pokazuje za koju je vrstu i
veličinu papira konfigurisano ležište za papir
i omogućava vam da promenite ta
podešavanja.

Da biste promenili veličinu i vrstu papira,
pritisnite dugme

OK (U redu)

dok je poruka

na ekranu. Da biste obrisali poruku, pritisnite
dugme sa strelicom unazad

dok je poruka

na ekranu.

Izaberite postavke ANY SIZE (BILO
KOJA VELIČINA)
i ANY TYPE (BILO
KOJA VRSTA)
ako se ležište često
koristi za različite veličine i vrste papira.

Podesite veličinu i vrstu na određenu
postavku ako za štampanje koristite
samo jednu vrstu papira.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

SRWW

Tumačenje poruka na kontrolnoj tabli 161

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

TRAY <X> OPEN (LEŽIŠTE <X> JE
OTVORENO)

Za pomoć pritisnite)

a zatim

<Poruka o trenutnom statusu>

Papir se ne može uvući iz ležišta jer je ležište
[X] otvoreno i mora se zatvoriti da bi se
nastavilo štampanje.

Proverite ležišta i zatvorite ona koja su
otvorena.

Uklanjanje putanje papira

U uređaju se zaglavio papir ili je po
uključivanju uređaj detektovao papir na
pogrešnom mestu. Uređaj automatski
pokušava da izbaci stranice.

Sačekajte da uređaj završi sa pokušajima da
ukloni stranice. Ukoliko ne uspe u tome, na
kontrolnoj tabli pojaviće se poruka o
zaglavljenom papiru.

Unable to store job (Nije moguće
usladištiti zadatak)

a zatim

<Poruka o trenutnom statusu>

Navedeni zadatak za štampanje ne može se
sačuvati zbog problema sa memorijom,
diskom ili konfiguracijom.

Ispravite grešku, a zatim ponovo pokušajte
da sačuvate zadatak.

UPOZORENJE MEMORIJE POTROŠNOG
MATERIJALA

Ekonorežim onemogućen

Uređaj ne može da pročita memoriju
ugrađenu u kertridž za štampanje.

Ako smatrate da ste kupili originalni HP
potrošni materijal, posetite lokaciju

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

USB memorija je uklonjena

Brisanje svih nepridruženih podataka

Uklonili ste USB memoriju iz uređaja. Uređaj
je otkazao sve zadatke sa memorije koji se
nalaze u redu za štampanje.

Da biste odštampali preostale zadatke,
ponovo priključite USB memoriju i izaberite
ih.

USB oprema nije prepoznata

Za pomoć pritisnite)

ili

USB oprema nije prepoznata

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Uređaj ne podržava plug-and-play rad USB
memorije u USB host portu ili memorija nije
podržana

Dok je USB memorija priključena, isključite
uređaj, a zatim ga uključite. Ako se poruka
ponovo pojavi, uklonite USB memoriju.

USB OPREMA TROŠI PREVIŠE
ENERGIJE

Uklonite USB opremu a zatim isključite i
uključite

ili

USB OPREMA TROŠI PREVIŠE
ENERGIJE

Za pomoć pritisnite)

USB memorija troši preveliku količinu
električne energije. Nastavak štampanja nije
moguć.

Uklonite USB memoriju, a zatim ponovo
pokrenite uređaj.

Koristite USB memoriju koja troši manje
energije ili poseduje sopstveno napajanje.

USB štampanje nije dostupno

Za pomoć pritisnite)

Administrator je onemogućio štampanje sa
USB memorija.

Odštampajte zadatak sa računara
povezanog s uređajem.

USB STORAGE DEVICE FAILURE
(GREŠKA U USB MEMORIJI)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Došlo je do greške na navedenom uređaju.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

162 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

USB STORAGE FILE OPERATION FAILED
(NIJE USPELA OBRADA DATOTEKE IZ
USB MEMORIJE)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite
taster OK)

Komanda je pokušala da pokrene nelogičnu
operaciju.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

nastavili.

U toku je nadogradnja <komponenta>
<XXX> %

Do not power off (Nemojte isključivati)

Nadogradnja firmvera odvija se u nekoliko
etapa.

Ništa nije potrebno preduzeti.

WARMING UP (ZAGREVANJE)

a zatim

<Poruka o trenutnom statusu>

Uređaj izlazi iz režima mirovanja. Štampanje
će se nastaviti nakon toga.

Ništa nije potrebno preduzeti.

Tabela 10-1

Poruke kontrolne table (nastavljeno)

SRWW

Tumačenje poruka na kontrolnoj tabli 163