HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Vraćanje fabričkih postavki

background image

Vraćanje fabričkih postavki

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Otvorite sve sledeće menije. Pritisnite strelicu nadole da biste označili stavku, a zatim dugme

OK (U redu)

da biste je izabrali.

a.

CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA)

b.

RESETS (POČETNE VREDNOSTI)

c.

RESTORE FACTORY SETTINGS (VRAĆANJE FABRIČKIH POSTAVKI)

Više informacija potražite u odeljku

meni Početne vrednosti na stranici 38

.

146 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW