HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Uklanjanje zaglavljenog papira

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira

Ovaj uređaj ima funkciju uklanjanja zaglavljenog papira koja ponovo štampa zaglavljene stranice.
Dostupne su sledeće opcije:

AUTO (AUTOMATSKO) — Uređaj će pokušati da ponovo odštampa zaglavljene stranice ako ima
dovoljno memorije. Ovo je podrazumevana postavka.

OFF (ISKLJUČENO) — Uređaj neće pokušati da ponovo odštampa zaglavljene stranice. Pošto
se memorija ne koristi za čuvanje poslednjih odštampanih stranica, performanse uređaja su
optimalne.

NAPOMENA:

Pri korišćenju ove opcije, ako uređaju ponestane papira, a zadatak se štampa

dvostrano, može doći do gubitka nekoliko stranica.

ON (UKLJUČENO) — Uređaj uvek ponovo štampa zaglavljene stranice. Dodatni memorijski
resursi rezervisani su za čuvanje poslednjih odštampanih stranica. To može umanjiti ukupne
performanse uređaja.

Podešavanje funkcije za ispravljanje problema sa zaglavljivanjem

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Pritisnite strelicu nadole da biste označili meni CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE
UREĐAJA)
, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

3.

Pritisnite strelicu nadole da biste označili meni SYSTEM SETUP (PODEŠAVANJE
SISTEMA)
, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

4.

Pritisnite strelicu nadole da biste označili meni JAM RECOVERY (UKLANJANJE
ZAGLAVLJENIH MEDIJA)
, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

5.

Pritiskajte dugme sa strelicom nadole ili strelicom nagore / da biste označili odgovarajuću
postavku, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

6.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

da biste se vratili na status Ready (Spreman).

178 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW