HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz jedinice za dvostrano štampanje

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz jedinice za dvostrano štampanje

SAVET:

Da biste videli animaciju ovog postupka posetite sledeću Web lokaciju:

www.hp.com/go/

ljp3010-jams-duplexer

.

1.

Potpuno izvadite ležište 2 iz uređaja.

1

2.

Pritisnite zeleno dugme da biste oslobodili ploču za dvostrano štampanje.

1

3.

Uklonite sav zaglavljeni papir.

174 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

4.

Zatvorite ploču za dvostrano štampanje.

5.

Vratite ležište 2.

2

1

2

2

6.

Otvorite zadnja vratanca i pogurajte ih naniže tako da budu potpuno otvorena pod uglom od 90°.

NAPOMENA:

Zadnja vratanca imaju dva položaja. Otvaraju se pod uglom od 45° za zadnju

izlaznu korpu i pod uglom od 90° za uklanjanje zaglavljenog papira.

SRWW

Zaglavljeni papir 175

background image

7.

Uklonite sav zaglavljeni papir.

8.

Pritisnite dugme za otvaranje gornjeg poklopca i otvorite ga.

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

9.

Zatvorite zadnja vratanca.

176 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

10.

Uklonite kertridž za štampanje.

2

3

11.

Uklonite sav zaglavljeni papir.

12.

Vratite kertridž za štampanje.

2

1

3

SRWW

Zaglavljeni papir 177

background image

13.

Zatvorite gornji poklopac.

2

1

3

2

1

3