HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 1

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 1

SAVET:

Da biste videli animaciju ovog postupka posetite sledeću Web lokaciju:

www.hp.com/go/

ljp3010-tray1-jams

.

1.

Polako izvucite zaglavljeni papir ili neki drugi medijum za štampanje iz uređaja. Ako je uređaj već
uvukao deo papira, pogledajte

Uklonite zaglavljeni papir iz područja gornjeg poklopca

na stranici 169

.

2.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste obrisali poruku.

OK

SRWW

Zaglavljeni papir 165