HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 2 ili opcionog ležišta za 500 listova

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 2 ili opcionog ležišta za 500 listova

SAVET:

Da biste videli animaciju ovog postupka posetite sledeću Web lokaciju:

www.hp.com/go/

ljp3010-tray2-jams

.

1.

Izvadite ležište iz uređaja.

1

2.

Uklonite sav oštećen papir iz ležišta, a zatim ga vratite na mesto.

166 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

3.

Pritisnite dugme za otvaranje gornjeg poklopca i otvorite ga.

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

4.

Uklonite kertridž za štampanje.

2

3

5.

Uklonite sav zaglavljeni papir.

SRWW

Zaglavljeni papir 167

background image

6.

Vratite kertridž za štampanje.

2

1

3

7.

Zatvorite gornji poklopac.

2

1

3

2

1

3

168 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW