HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Uklonite zaglavljeni papir iz oblasti zadnjih vratanaca i grejača

background image

Uklonite zaglavljeni papir iz oblasti zadnjih vratanaca i grejača

SAVET:

Da biste videli animaciju ovog postupka posetite sledeću Web lokaciju:

www.hp.com/go/

ljp3010-jams-rear

.

1.

Otvorite zadnja vratanca i pogurajte ih naniže tako da budu potpuno otvorena pod uglom od 90°.

NAPOMENA:

Zadnja vratanca imaju dva položaja. Otvaraju se pod uglom od 45° za zadnju

izlaznu korpu i pod uglom od 90° za uklanjanje zaglavljenog papira.

2.

Uklonite sav zaglavljeni papir.

SRWW

Zaglavljeni papir 171

background image

3.

Pritisnite dugme za otvaranje gornjeg poklopca i otvorite ga.

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

4.

Zatvorite zadnja vratanca.

5.

Uklonite kertridž za štampanje.

2

3

172 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

6.

Uklonite sav zaglavljeni papir.

7.

Vratite kertridž za štampanje.

2

1

3

8.

Zatvorite gornji poklopac.

2

1

3

2

1

3

SRWW

Zaglavljeni papir 173